Leder: Bilerne er på tålt ophold på torvet

Leder: Bilerne er på tålt ophold på torvet
LEDER | ABONNENT | 12. MAJ 2022 • 05:30
LEDER | ABONNENT
12. MAJ 2022 • 05:30

Debatten gløder efter Helle Munk Ravnborgs (EL) forslag om at parkere udenfor Rønne og cykle til Store Torv. Hvad er den rette løsning for bilerne på torvet?


På Store Torv er der i dag 37 parkeringsplader. 37 pladser, der ifølge facebookdebatten på Tidende skal fortsætte med at være der for at værne om Rønnes butiksliv.

Bornholm er bilø. Næsten alle, der har råd til en bil udenfor Rønne, fører bil for at komme rundt på øen. Det vidner øens cirka 20.000 indregistrerede biler om, og underskuddet i det offentlige trafikselskab BAT er i millionklassen også er et bevis herpå. Hvert år bliver der flere biler.

Hvis Rønnes butiksliv skal leve og vokse til glæde for både bornholmere og turister, så skal der komme mennesker ind i byen. Uden mennesker ingen kunder. Det er fristende at sætte lighedstegn mellem de 37 parkeringspladser på torvet og byens handelsliv.

Men de fleste andre voksende byers kerne går den stik modsatte vej. Der bliver færre parkeringspladser, flere mennesker og større omsætning i butikkerne. Priserne for de tilbageværende parkeringspladser stiger, og flere cykler eller bruger kollektiv trafik for at komme rundt.

Bilpresset på Rønne vil også vokse. Flere og flere vil gerne kunne køre i deres større og større biler, der ifølge FDM nu også kræver større parkeringsbåse, helt ind foran butikken og købe ind. Men jo flere, der gerne vil parkere på Store Torvs 37 parkeringspladser, jo mindre værdi vil de 37 pladser relativt have for bilisterne tilsammen. Det vil tage længere tid at få en af de 37 pladser. Derfor vil også Rønne på sigt få behov for en ny parkeringsløsning, hvor kun ganske få biler til varekørsel og gangbesværede kan parkere lige foran de mest centrale butikker. Men indtil presset er stort nok, er det formentlig politisk selvmord at ændre på de 37 pladser på torvet.

Det vil forskønne Store Torv og give muligheder for en langt mere harmonisk og charmerende bymidte. Men timingen er indtil videre ikke rigtig, og løsningen er endnu ukendt. Bliver der mulighed for at skabe andre parkeringspladser i nærheden af bymidten ligesom de 54 pladser bag Netto og Meny, ændrer det formentlig meget på den folkelige opbakning til at forskønne Rønnes Store Torv.

Indtil da er bilerne på tålt ophold på torvet.