Landdistrikter skal beskyttes mod lugtgener fra stalde

Landdistrikter skal beskyttes mod lugtgener fra stalde
Arkivfoto
SYNSPUNKT | ABONNENT | 27. SEP 2023 • 20:00
Af:
Kasper Roug (S)
landdistrikts-
ø-ordfører
SYNSPUNKT | ABONNENT
27. SEP 2023 • 20:00

Dem, som bor eller gerne vil bo i landdistrikterne, skal ikke få ødelagt deres miljø eller generes af lugt på grund af huller i lovgivningen. Derfor er det til gavn for alle os, som bor i landdistrikterne, at miljøminister Magnus Heunicke sætter en stopper for den såkaldte matrikelfinte. Der har været et smuthul i miljølovgivningen i årevis, som har givet mulighed for flere lugtgener.

Når beboerne peger på, hvorfor de bor i landdistrikterne, er det oftest på grund af natur og frisk luft. Det er vigtigt for bosætningen i landdistrikterne, at der ikke er hindringer for frisk luft og vores natur.

Matrikelfinten har givet visse landbrug, herunder dem med svin og køer, mulighed for at opdele deres ejendomme i flere matrikler og dermed undgå at overholde vigtige miljøkrav. Det har skadet miljøet, da der med de nuværende regler ikke i høj nok grad tages højde for de samlede miljøpåvirkninger. I realiteten har de tilladt landbrugene at forurene mere.

Den foreslåede lov vil give myndighederne et vigtigt værktøj til juridisk at binde landbrug, der ligger tæt på hinanden og er en forurenings- eller driftsmæssig enhed, sammen.

Der har været tilfælde, hvor smuthullet i loven er blevet udnyttet på bekostning af miljøet. Store husdyrbrug med tusindvis af svin har udvidet deres produktion uden tilstrækkelige hensyn til miljøet. Denne nye lov vil forhindre sådanne misbrug og sikre, at flere landbrug tager ansvar.

Som al anden lovgivning vil den nye lov ikke vil have tilbagevirkende kraft og ændre eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der tidligere har benyttet matrikelfinten. Men når de på et tidspunkt ansøger om en ny godkendelse eller tilladelse, vil de blive omfattet af de nye regler. På den måde hjælper loven borgerne i landdistrikterne, så de i højere grad bliver beskyttet mod lugtgener fra stalde.

Der skal være plads til moderne landbrug og landbrugsproduktion i vores lilleland, men det må ikke være til stor gene for de mennesker som bor tæt op ad stalde fra eksempelvis lugt. Miljøministeren lukker heldigvis huller i loven, så det fortsat er attraktivt at bo i landdistrikterne.