Landbruget behøver hjælp til at redde sig selv

SYNSPUNKT | ABONNENT | 6. JUN 2024 • 16:30
Af:
Andreas Grosbøll
lokal kandidat til Europa-Parlamentet
SYNSPUNKT | ABONNENT
6. JUN 2024 • 16:30

Den lokale SF kandidat vil omlægge landbrugsstøtten

Forleden dag på torvet i Rønne brugte jeg – sammen med en række andre politikere – det behagelige sommervejr til at få afsat lidt flyers op til Europa-Parlamentsvalget.

Jeg blev på et tidspunkt mødt med den bemærkning, at den pågældende aldrig ville stemme på et parti, der vil nedlægge landbruget. At det skulle være mit eller SFs mål kunne jeg ganske afvise; vi vil gerne OMlægge og hverken NED- eller ØDElægge noget landbrug. For hende var det dog ganske det samme.

Omlægning af landbruget

Det er det dog ikke.

Når vi i SF vil omlægge landbruget, så er det for at reducere kulstofudslippet, det er for at reducere kvælstofudledningen, det er for at stoppe gift i vores natur, det er for at redde vores havmiljø, det er for øge biodiversiteten, det er for at øge den generelle sundhedstilstand, det er for at sikre mere vild natur, det er for at sikre dyrevelfærd, og så er det faktisk også for at redde landbruget.

Landbrugets redning

Det sidste lyder måske nok paradoksalt, men det er altså ikke alle landmænd, der er gode naturforvaltere, er jeg ked af at sige.

De produktionsformer, der kendetegner landbruget i dag, er med til at udpine jorden og derved undergrave selvopholdelsen som landmand. Flere steder er jorden så slidt og udpint, at den kun kan klare 50 høste mere, inden den er gold. Flere steder ansøger landmænd om at måtte overrisle jorden med havvand som følge af tørkeplager. Derved forøges jordens saltindhold markant, og hurtigt vil jorden være død.

Lidt mere i næste potens så skader udledningen af ammoniak fra landbrugets husdyrhold i høj grad biodiversiteten. Alene i Danmark er det faktisk sådan, at insekternes bestøvningsarbejde vurderes at have en værdi på mellem 421 og 690 millioner kroner om året. Samtidig er et rig jordbundsfauna afgørende for nedbrydning af gødning, afgrøderester og rødder, fordi omsætningen frigiver næring til afgrøderne og bidrager til jordens bæreevne samt sygdomsundertrykkelse. Det udgør en væsentlig økonomisk værdi og er altafgørende for en robust produktion.

Hjælp til selvhjælp 

Så selvom jeg mener, at vi med god ret kan omlægge landbrugsstøtten, da det er fællesskabets penge, der holder hånden under landbruget, samtidig med at vi får ødelagt vores natur, klima, havmiljø og sundhed, så er det altså også hjælp til selvhjælp, at vi får gjort radikalt op med måden, der drives landbrug på i dag.

Størstedelen af støtten skal fremover gives til grøn omstilling - herunder støtte til omstilling fra animalsk til plantebaseret fødevareproduktion.

For mig at se skal vi til at forholde os til, hvad det er for en tilgang vi skal have til vores omgivelser. Er det først og fremmest noget, vi skal hive energi ud af, eller har vores natur og miljø en værdi i sig selv? En værdi, som landbruget også kan tjene penge på.

Hvis altså vi sammen får forhindret, at jorden omkring os lægger gold tilbage.