Hvor skal der spares?

Hvor skal der spares?
Det er svært at få enderne til at mødes på Bornholms Hospital, skriver to sygeplejersker. Arkivfoto: Jacob Jepsen
KOMMENTAR | ABONNENT | 25. SEP 2023 • 15:30
Af:
Emilie Haug Rasch
Sanne Friborg
KOMMENTAR | ABONNENT
25. SEP 2023 • 15:30

Ledige stillinger bliver ikke besat, og man skærer ned på bemanding i ydertidspunkter.

Region Hovedstaden har indgået en budgetaftale for 2024. Enhedslisten er ikke en del af den aftale, fordi der skal spares mange penge på regionens hospitaler.

På Bornholms Hospital skal der spares tre millioner. Det kommer konkret til at betyde, at ledige stillinger ikke bliver besat, og at man skærer ned på bemanding i ydertidspunkter.

Det er godt, at der (som udgangspunkt) ikke skal fyres personale, men det ændrer ikke på, at det er svært at få enderne til at mødes på Bornholms Hospital. Der er for få ansatte på sengeafdelingerne, og det slider på arbejdsmiljøet i en sådan grad, at det er uacceptabelt.

Flere ansatte

Personalet på hospitalet har en hverdag, hvor man får omlagt vagter, får ekstravagter, må droppe sit fridøgn og derfor i værste tilfælde arbejder op til 56 timer om ugen. Når man er på vagt ved man ikke, hvornår man kan komme hjem – eller om man kan komme hjem efter sin vagt eller får en ekstravagt.

Netop ydertidspunkterne er i forvejen så tyndt bemandet, at det er svært at få øje på, hvor man skal skære ned.

Man vil også spare ved at ”samtænke funktioner” sengeafsnit og akutmodtagelse. Det ser umiddelbart rigtig svært ud på et hospital, hvor der er travlt både sommer og vinter.

Stramt budget

Enhedslisten i Region Hovedstaden er meget bekymret for næste års budget. Alt for mange penge bliver lagt til side i bufferpuljer. Det gælder blandt andet de 109 millioner kroner regionen fik fra regeringen. De penge ville vi gerne have ud på hospitalerne til vores hårdt pressede personale. Men flertallet har besluttet, at de skal lægges til side, så der er en buffer i forhold til de stigende medicinpriser, sådan som det ser ud lige nu.

Den økonomiaftale, der blev indgået mellem Danske Regioner og regeringen i foråret er den strammeste i nyere tid, og derfor sagde Enhedslisten allerede dengang nej til budgetforliget. Regeringen må simpelthen holde op med at tale om skattelettelser og i stedet prioritere flere midler til sundhedsvæsenet.

De 109 millioner, vi fik i Region Hovedstaden er mere end velkomne, men de gør ingen forskel, hvis vi skal kanalisere dem direkte ned i lommerne på medicinalfirmaerne på grund af de stigende medicinpriser.

Underskriverne

Emilie Haug Rasch er sygeplejerske og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Enhedslisten.

Sanne Friborg er sygeplejerske og medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm for Enhedslisten.