Gravgaard om byggeboom på Bornholm: Mere handling, mindre konflikt

Gravgaard om byggeboom på Bornholm: Mere handling, mindre konflikt
LEDER | 8. FEB 2024 • 05:30
LEDER
8. FEB 2024 • 05:30

Byggeprojekter kræver samarbejde og realisme.

Bornholms fremtid står over for en stor udfordring i form af den nuværende tilgang til byggeriet. Sag efter sag viser, hvordan manglende samarbejde og realistiske forventninger fører til konflikter, forsinkelser og retssager. Fra Havnehusesagen og det gamle gymnasium til de træge processer omkring Æbleløkkerne i Rønne Syd – det er tydeligt, at noget skal ændre sig.

Bornholm har et presserende behov for byggeri for at understøtte vækst og udvikling. Dog står vi over for en paradoksal situation, hvor nybyggeri er markant dyrere end den eksisterende ejendomsmasse. Kommunen har masser af byggegrunde, som ingen vil bygge på. Denne økonomiske ubalance hæmmer udviklingen af helårsboliger og begrænser dermed øens potentiale.

Politikerne har en central rolle i at forme fremtiden for Bornholms byggeri. Det er afgørende, at de strammer op og fører en mere erhvervsvenlig administration. Der er brug for klare linjer og realistiske forventninger, der kan få enderne til at mødes, og sikre at nye byggeprojekter bliver gennemførbare og tiltrækkende for investorer.

Derudover er der et presserende behov for at fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, entreprenører og andre relevante parter. Konflikter som de nuværende, hvor byggeprojekter ender i retssalen, er skadelige for alle involverede parter og for Bornholms image som et sted for vækst og udvikling. Kunne man forestille sig, at en entreprenør, der havde fået byggetilladelse og indgået aftale med kommunen alligevel skulle betale bøde for manglende byggestop i Trekantsområdet?

Det er også vigtigt at anerkende, at Bornholm ikke er immune over for de bredere økonomiske udfordringer, der påvirker byggebranchen. Stigende materialepriser og renter gør det sværere at realisere projekter, der økonomisk giver mening. I denne kontekst er det afgørende, at kommunen udviser fleksibilitet og vilje til at tilpasse sig disse udfordringer.

Vi må også se indad og overveje, hvordan vi som samfund kan støtte op om det byggeri, vi ønsker. Det gælder om at finde en balance mellem bevaring og udvikling, mellem historiske værdier og moderne behov.

For at sikre Bornholms vækst og velstand er vi nødt til at tage et kritisk blik på den nuværende tilgang til byggeri. Det kræver en koordineret indsats, hvor kommunen, erhvervslivet og borgere arbejder sammen mod et fælles mål og er kompromissøgende. Kun gennem samarbejde og realistiske forventninger kan vi sikre, at Bornholm fortsætter sin udvikling som et dynamisk og attraktivt samfund.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning