Gravgaard: Hold hunden i snor

Gravgaard: Hold hunden i snor
LEDER | 17. FEB 2024 • 05:30
LEDER
17. FEB 2024 • 05:30

Ansvarlighed og respekt i det offentlige rum.

Hundeejere bærer et særligt ansvar. Selvom hunden måske er velopdragen og lydig, er det vigtigt at huske, at der findes regler for, hvor og hvornår hunde må være løse.

Og disse regler tjener et fælles formål: At sikre, at alle kan færdes trygt i det offentlige rum.

En nylig episode ved Kultippen syd for Hasle, hvor en rytter oplevede en nærgående hund, der fik den 600 kilo tunge hest til at stejle og vælte ned over rytteren, understreger i ekstremen betydningen af disse regler. Selvom hundeejeren måske følte, at hunden var under kontrol, skabte situationen fare og ubehag for andre. Det er netop i sådanne øjeblikke, at vi skal huske på, at vores handlinger har konsekvenser for andre.

Det er forståeligt, at man som hundeejer ønsker at give sin hund frihed til at løbe og udforske. Men denne frihed bør ikke komme på bekostning af andres sikkerhed og velbefindende. Alle, uanset om de er ryttere, vandrere, børnefamilier eller andre hundeejere, har ret til at føle sig trygge i naturen og i byens rum. Det bornholmske sammenhold kræver tryghed.

Det er vigtigt at anerkende, at selv den bedst trænede hund kan opføre sig uforudsigeligt i nye eller uventede situationer. At holde hunden i snor er ikke kun et spørgsmål om lovoverholdelse, men også et udtryk for respekt og omtanke for medborgere og dyreliv.

Bornholms Politi og Naturstyrelsen udfører et arbejde med at sikre at love og regler overholdes. Dette arbejde skal dog altid ske i dialog og med forståelse for både hundeejere og andre brugere af vores fælles natur og byrum. Naturstyrelsens forfølgelse af en hundeejer i Ekkodalen forleden kan nok syntes i overkanten. Men den må ikke skygge for logikken bag reglerne.

Som hundeejer har man et ansvar. Et ansvar for at sikre, at ens hund ikke udgør en risiko eller gene for andre. At holde hunden i snor, hvor det er påkrævet, er en simpel men væsentlig handling, der bidrager til fælles sikkerhed og harmoni.

Lad os sammen sikre, at Bornholms natur og byrum forbliver trygge og indbydende steder for alle – to- som firbenede. Husk, din hund er ikke kun din bedste ven, men også en del af det større fællesskab, hvor hensynet til hinanden skal gå hånd i pote.