Gravgaard: Hjælp kommunen med visionært projekt

Gravgaard: Hjælp kommunen med visionært projekt
LEDER | 21. FEB 2024 • 05:30
LEDER
21. FEB 2024 • 05:30

Bornholms Regionskommunes beslutning om at omstrukturere og optimere den største og dyreste arbejdsplads på øen er en modig og visionær handling.

Ledelsen under kommunaldirektør Sine Sunesen fortjener ros for sin aktive tilgang til at forbedre både organisering og borgerservice i vores kommmune.

Dette initiativ afspejler en forståelse for nødvendigheden af at tilpasse sig de skiftende krav og forventninger, samtidig med at man både forsøger at styrke servicen over for øens borgere og spare på udgifterne.

Det er vigtigt, at selvom denne omorganisering ikke primært er en spareøvelse, forventer ledelsen alligevel, at den vil medføre økonomiske besparelser. Bornholm ligger højt i udgifter til administration i forhold til landsgennemsnittet, så en effektivisering her kan betyde meget for os.

Omlægningen indebærer en reduktion af antallet af kommunale centre fra ti til syv. Denne ændring sigter mod at styrke sammenhængen i sagsbehandlingen og sikre en mere helhedsorienteret tilgang til borgernes sager. Det er et ambitiøst mål, der, hvis det lykkes, vil forbedre borgernes oplevelse og interaktion med kommunen.

Det er svært som udenforstående at vurdere projektets fulde kvalitet. Men det er klart, at hvis denne vision skal blive en succes, kræver det, at vores mange gode medarbejdere i kommunen tager ja-hatten på og får en endnu bedre kommune til at lykkes. Det er også essentielt, at kommunalbestyrelsen støtter op om administrationens initiativer og giver dem det nødvendige rum til at udføre denne omlægning. Dette er ikke en proces, der kan eller bør gennemføres halvhjertet. Den kræver fuld opbakning og engagement fra alle involverede parter for at skabe et bedre Bornholm.

Det er opmuntrende at se, at Bornholms Regionskommune ikke kun søger at spare, men også aktivt arbejder for at forbedre og forny sig. Med dette tiltag lægger de sig i spidsen for en udvikling, hvor fokus ikke kun er på økonomien, men også på borgernes velbefindende og tilfredshed.

Denne proces vil uden tvivl blive fulgt nøje, både lokalt og nationalt, da den kan danne præcedens for lignende tiltag i andre kommuner. Det er et håb, at denne omstrukturering vil vise sig at være en positiv forandring for både borgere og ansatte i Bornholms Regionskommune. Lad os sammen støtte op om denne visionære og optimistiske fremgangsmåde til gavn for hele Bornholm.