Gravgaard: Bornholm har en dyr power-to-x

Gravgaard: Bornholm har en dyr power-to-x
LEDER | 16. SEP 2023 • 05:30
LEDER
16. SEP 2023 • 05:30

Energiøeventyret og drømmen om power-to-X eller brintproduktion af overskuds-el kan blive en fornuftig virkelighed, hvis vi bærer os rigtigt ad.

Det tegner godt. Bornholm har spildevand nok til et power-to-X-anlæg. Bliver energiøen bygget med den mulige ’overplanting’ eller overproduktion fra ekstra møller, bliver der også strøm nok til at producere brint eller ammoniak i store mængder. Og efterspørgslen er der sørme også. Dermed kan vi få et energieventyr ud af et power-to-X-anlæg. 

Det fremgår af den netop offentliggjorte ’gennemførlighedsundersøgelse’ om power-to-x på Bornholm.

Det betyder, at Bornholm rent faktisk kan få et stort power-to-X-anlæg med ny omsætning og arbejdspladser som følge – en ny fiskeindustri. Vel er værdien af et power to x-anlæg kun op mod 150 arbejdspladser, hvis den nu opgivne CIS-havmøllepark også blev gennemført. Men det er helt nye private arbejdspladser, der sætter gang i andre aktiviteter.

Og det er måske rapportens vigtigste konklusion. Et power-to-X-anlæg er alt andet lige en smule dyrere at producere energi med på Bornholm end andre steder i Europa. Hvis prisen skal bringes ned, skal vi derfor tænke i synergier eller gensidige fordele for få gang i produktionen.

Power-to-X kaster store mængder af varme-energi og ilt af sig, når el omdannes til brint eller ammoniak. Kan vi omsætte det til værdier, der kan bringe omkostningerne ned, så får vi vores brint- eller ammoniak-produktion.

Her ligger udfordringen i at udvikle og gennemføre en særlig bornholmsk synergimodel, hvor vi udvikler power to Bornholm – altså finder de samarbejdsformer, der kan skabe værdien.

Skal vi bygge opvarmet badeland, gartnerier, fjernvarme, svejsefabrikker med ilt eller rense spildevand for flere end os selv?

Det er ekstremt skræmmende kræfter, vi sætter i gang med milliarder til umenneskeligt store havmøller på op mod 400 meters højde og med gigantiske elektriske spændinger.

 Formår vi at tænke det rigtige og skabe gensidige fordele, har vi det vækstpotentiale, som vores samfund i den grad har behov for. Drømmer vi ikke med og undlader de store visioner, er der ingen ny power-to-X på Bornholm.