Flexby – hvem slukker det sidste helårslys?

Flexby – hvem slukker det sidste helårslys?
Hver måned stiger antallet af flexboliger med én i Sandvig, skriver Birgith Johnsen i sit synspunkt. Arkivfoto fra Sandvig Havn: Berit Hvassum
SYNSPUNKT | ABONNENT | 8. AUG 2022 • 07:00
Af:
Birgit Johnsen
Hammershusvej 43
Sandvig
SYNSPUNKT | ABONNENT
8. AUG 2022 • 07:00

Det har været rigtig godt for udviklingen på det bornholmske boligmarked, at bopælspligten blev afskaffet udenfor de otte større byer. Priserne er steget gevaldigt, selv usælgelige huse bliver solgt og sat i stand, og der kommer lys i førhen mørklagte vinduer. Men kun på deltid. Om vinteren bliver her mørkere og mørkere. Og det går stærkt.

I Sandvig går det rigtig stærkt. Hver måned stiger antallet af flexboliger med én. Vi har for længst nået grænsen for, hvornår man i ramme alvor kan sige, at byen er helårsbeboet, og i grunden er det for galt. Som naboby til Allinge har vi to dagligvarebutikker, kiosk, lægehus, apotek, idrætshal og børnepasning indenfor en afstand af to kilometer. Vi har endda skole kun én kilometer væk.

I syltekrukke

Beklageligvis har kommunalbestyrelsen lagt spørgsmålet om at afskaffe flexboligordningen i en syltekrukke, som de kalder konsekvensberegning. Beklageligvis for både de unge, tilflytterne, hjemvendende bornholmere og en del virksomheder, der må finde kreative indkvarteringsløsninger, hvis de vil have arbejdskraft. Enhver, der søger bolig på Bornholm ved, at det bornholmske boligmarked er enormt presset på alle fronter. Selv ejendomsmæglerne indrømmer det.

Men hvad er det egentlig, der skal konsekvensberegnes? Er det hvor mange (flere) helårsboliger, øen kommer til at mangle, hvis flexordningen fortsætter? Regner man på, hvordan øen skal komme boligmangelen til livs i et lånemarked, der næppe længere gør det rentabelt at opføre nye boliger med salg for øje? Forsøger man at regne ud, hvor stor en del af almenboligkvoten, Bornholm kan få tildelt, når landets største byer har været på hugst? Hvad er det for hensyn, konsekvensberegningerne skal varetage? Hvilke og hvis interesser bliver inddraget i beregningerne?

Tør man ikke?

Handler det simpelthen om, at kommunalbestyrelsen ikke tør afskaffe flexordningen, fordi alt for mange boligejere håber på at score den store gevinst på en flexkøber?

Indeholder syltekrukken i virkeligheden bare et ubestemmeligt indkog af frygt for vælgernes dom? Det var politikernes kloge og velbegrundede beslutning at vedtage flexordningen, og den blev hilst velkommen, fordi den var hensigtsmæssig, som situationen var i 2013. Men nu er det svært at få øje på en grund til at fastholde ordningen, som om intet var hændt. Det er på tide, at politikerne påtager sig ansvaret for at afskaffe den fremadrettet. Vil man ikke tage det ansvar på sig, kan man udskrive en folkeafstemning i hele kommunen og lade den bestemme, hvad der skal ske.

Et midlertidigt stop

Alternativt vil jeg foreslå kommunalbestyrelsen at vedtage et midlertidigt stop for nye flextilladelser af for eksempel to års varighed, mens man beregner konsekvenserne af et eventuelt permanent stop for nye tilladelser.

En stor del af de mennesker, der bor i øens små byer føler sig magtesløse overfor udviklingen, fordi den efterhånden mest af alt fører til afvikling, og mange mener som jeg, at flexordningen har udtjent sit oprindelige formål: at sætte gang i boligomsætningen.

Personligt vil jeg ikke være den, der lukker og slukker Sandvig. Så sælger jeg hellere, mens tid er.

Alternativt vil jeg foreslå kommunalbestyrelsen at vedtage et midlertidigt stop for nye flextilladelser af for eksempel to års varighed, mens man beregner konsekvenserne af et eventuelt permanent stop for nye tilladelser.

En stor del af de mennesker, der bor i øens små byer føler sig magtesløse overfor udviklingen, fordi den efterhånden mest af alt fører til afvikling, og mange mener som jeg, at flexordningen har udtjent sit oprindelige formål: at sætte gang i boligomsætningen.

Personligt vil jeg ikke være den, der lukker og slukker Sandvig. Så sælger jeg hellere, mens tid er.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.