EU skal ud af den danske velfærd

SYNSPUNKT | ABONNENT | 5. JUN 2024 • 15:30
Af:
Asta Kofod
lokal EU-kandidat for Enhedslisten
Nana Højlund
nr 4 på partiets opstillingsliste
SYNSPUNKT | ABONNENT
5. JUN 2024 • 15:30

Debattørerne mener, at budgetloven er en hæmsko for velfærden.

Plejehjem, skoler og daginstitutioner er i knæ pga. Danmarks overimplimentering af finanspagten.

Med finanspagten indmarch i Danmark med Bjarne Corydon og Helle Thorning i front fik vi indført budgetloven trods at vi ikke var forpligtet til det. Så længe Danmark har Euro-forbeholdet behøver vi nemlig ikke at tilslutte os finanspagten.

Vi har råd

Danmark kan godt selv styre økonomien og prioritere velfærden.

Vi har råd til velfærd, men med budgetloven har vi sikret os at kommunekasserne bugner, at statskassen bugner og vi samtidig ser, at plejehjem, skoler og daginstitutioner må spare på kerneydelserne. På sygehusene mener vi der skal flere ansatte til social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sygeplejersker, men i realiteten sker der ansættelsesstop. Hvorfor? Fordi hvis vi overskrider budgettet, så kommer der i værste fald sanktioner i form af kæmpebøder og man vil blive sat under administration. For regeringen er det nemlig vigtigere, at der sker skattelettelser til de rigeste. Det er helt gak.

Afskaf budgetloven

Afskaf budgetloven og lad kommuner og regionerne styre deres økonomi selv ud fra et fagligt skøn og lad dem køre med flerårige budgetter.

Regnemaskinerne kan nemlig ikke udregne, hvad velfærdsydelser faktisk tilfører økonomien, så at du kan arbejde fordi dit barn kommer i daginstitutionen, din mor er på plejehjem og at du kan blive lappet sammen, hvis uheldet er ude. Det kan regnemaskinen ikke finde ud af at regne, så derfor er det kun en udgift. Men vi kan se den sunde fornuft i, at det selvfølgelig er en gevinst og med til at øge værdien at du kan arbejde og betale tilbage til samfundskassen. Det er det, som vi har bygget det hele op omkring.

Skrot budgetloven, træd ud af finanspagten og bevar Euro-forbeholdet.