Det er bornholmerne, der beslutter, om vi skal have power-to-x-anlæg

SYNSPUNKT | ABONNENT | 24. MAR 2023 • 15:34
Af:
Birgitte Tolstrup
medlem Borgerforeningen Energiø Bornholm
SYNSPUNKT | ABONNENT
24. MAR 2023 • 15:34

Vi forventer ikke, at I politikere har teknisk indsigt, men vi forventer, at I har allieret jer med nogen, der har

Svar til Claus Larsen-Jensen

Angående svaret på vores læserbrev af 9. marts.

Allerførst vil jeg gerne rette en misforståelse. Jeg er bestemt ikke imod en helhedsplan for energiøen. Tværtimod synes jeg, at det er på høje tid, at politikerne fremkommer med deres ideer og visioner. Og en plan.

Jeg gør opmærksom på, at Socialdemokratiets helhedsplan for energiøen er velkommen. Men at jeg som borger har indvendinger.

For det første at politikernes fremstilling er alt for unuanceret, idyliserende positiv. Og for det andet at jeg under ingen omstændigheder ønsker power-to-x på Bornholm.

Jeg er helt klar på, at staten står for havvindmølleparken syd for Bornholm og transformatorstationen. Sådan er det – der er vi uden indflydelse. Og det kan vise sig at være en fantastisk mulighed for Bornholm med henblik på at tilføre øen nye erhvervsmuligheder med alt hvad det kan medføre af øgede indtægter, tilflytning, uddannelsesmuligheder med mere.

Men power-to-x-anlæg på vores lille ø? Det er vel os bornholmere, der kan beslutte det.

Dit svar til os i Tidende 13. marts antyder, at du/dine politikerkolleger slet ikke har gjort jer konkrete tanker om eller skaffet jer konkret viden om, hvad det indebærer at etablere power-to-x-anlæg på Bornholm. Vi stillede faktisk en del direkte spørgsmål i læserbrevet, og det ene svar, du gav, var et meget diffust svar på, hvordan vandforbruget til et power-to-x-anlæg kunne blive tilgodeset.

Vi forventer ikke, at I politikere har teknisk indsigt, men vi forventer, at I har allieret jer med nogen, der har. Og at I på nuværende tidspunkt vil være i stand til at være mere konkrete og skarpe, både på jeres mål og metoder.

Hvor skal et power-to-x-anlæg ligge? Hvor meget vil det fylde? Overvejes der flere end et anlæg? Hvilke risici vil der være? Hvad med den kolossale mængde overskudsvarme?

Dette er spørgsmål, blandt mange andre, som almindelige mennesker bekymrer sig om, og som I bør have svar på, før der tages beslutninger

Det er ekstremt utrygt for os borgere at have fornemmelsen af, at vores politikere er så pressede af de aktuelle økonomiske forhold og så forførte af de fremtidige økonomiske muligheder, at de ukritisk tager ja-hatten på og træffer beslutninger, der er uigennemtænkte og har uoverskuelige konsekvenser langt ud i fremtiden. Også negative konsekvenser!