Bybus er kun til indenbys rejser

SYNSPUNKT | ABONNENT | 25. MAJ 2023 • 15:30
Af:
Erik Nielsen
Sankt Mortens Gade 45 b
Rønne
SYNSPUNKT | ABONNENT
25. MAJ 2023 • 15:30

Der er nogle udfordringer, når man bruger offentlig transport.

Ifølge kommunens strategi for grøn mobilitet skal fem procent af bilture på over 15 kilometer være overflyttet til kollektiv transport i 2030.

Det må så betyde, at det skal være nemmere at bruge offentlig transport til sit arbejde med videre, men der er i dag nogle udfordringer.

F.eks. kører BAT's rute 1 og 2 fra Allinge som regel direkte fra Haslevej via Snellemark til havnen. Det vil sige, at bussen kører i den yderste del af byen, hvorfra det tager cirka 19 minutter at gå 1,5 kilometer til Ullasvej. Hvis man vælger at skifte til bybus, tager rejsen yderligere 11 minutter, fordi man skal vente 23 minutter på bybussen.

Nogle har måske bemærket, at der kører nogle busser, hvorpå der står 'Ikke i rute' mellem Rønne Havn og BAT's værksted på Industrivej. Det gør de, fordi busserne blandt andet skal tankes op på Industrivej.

En sådan tomkørsel tager seks minutter. Hvis bussen kører via Ullasvej, er det uden stop otte minutter. Det betyder, at hvis rute 1 eller 2 fortsætter ruten via Ullasvej til Industrivej, koster det cirka 10 minutters rutekørsel, men der spares seks minutters tomkørsel, netto koster udvidelsen fire minutter.

Hvis man skal skifte bus, og der er kort tid mellem ankomst og afgang, risikerer man, at bussen er kørt, hvis den bus, man ankommer med, er forsinket. Er der lang tid til at skifte bus, er forbindelsen sikker, men man bruger unødigt megen tid til rejsen, og det har stor betydning, hvis det er en rejse, man foretager hver dag. Det er derfor vigtigt, at man kan komme frem, uden at man skal skifte bus.