Vandløb i Præstemosen genoprettet: Flere planter, insekter og fugle til Klemensker
Et naturgenoprettelsesprojekt der skulle genskabe vandløbet i Præstemose blev afsluttet oktober 2019. I foråret 2020 kunne man se de første tegn på ændringer i biodiversiteten.

3. MAJ 2020 • 14:09 • AF LAUST JORDAL • GRATIS

Vandløb i Præstemosen genoprettet: Flere planter, insekter og fugle til Klemensker

Ved kommunalbestyrelsesmødet torsdag blev natur- og miljøudvalget orienteret om afslutningen på et naturgenopretningsprojekt, der blev færdiggjort i oktober 2019 ved Klemensker. Projektet med genetableringen af det rørlagte vandløb i Præstemose var hovedsageligt finansieret gennem Den Grønne Ordning.

Ordningen er etableret med udgangspunkt i loven om fremme af vedvarende energi og omfatter nye vindmøller, der er opstillet på land, hvor der indbetales tilskud per MW-kapacitet per vindmølle til den offentlige virksomhed Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet el-nettet, får kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk rådighed over pengene. Kommunen havde i 2018 607.200 kroner til rådighed udløst af opstillingen af de tre store vindmøller ved Tornbygård. Af de lidt over 600.000 kroner gik halvdelen til naturgenopretningsprojektet i Præstemosen, der blev udført fra oktober 2018 til oktober 2019.

I al sin enkelthed gik projektet ud på at opgrave de cirka 300 meter rør, hvor vandløbet lå i en 70 centimeters dybde, for at åbne vandløbet og få det op til overfladen. På den måde kunne man hæve grundvandsspejlet og gøre engen vådere for at give bedre muligheder for områdets flora og fauna. Derudover skulle en del af pengene bruges på at udbygge publikumsfaciliteter og stier. Skovfoged ved Bornholms Regionskommune Ole Holm Pedersen, der har stået for projektet, fortæller, at man allerede nu kan se enkelte plantearter, som ellers ikke ville have været der, men den store, afledte effekt af genoprettelsen af naturen, kan man endnu ikke sige noget entydigt om.


– Der går et par år, før man kan se en stor ændring i livet i Præstemose. Så det er stadig for tidligt at sige noget om betydningen. Men vi ved fra andre steder, at når man genetablerer vandløb, så kommer det til at have en effekt på både plante- og dyreliv. Når området bliver vådere, kommer der nye planter til, og når der kommer nye planter, kommer der også nye insekter. Med nye insekter kommer der også flere fugle, fortæller Ole Holm Pedersen.

Han siger, at man ved en lignende genoprettelse af et andet vådområde efter kun 14 dage kunne se, at der var kommet svaler til området. De blev tiltrukket af den øgede mængde myg fra myggelarver, der udklækkedes i vandet.

I Præstemose genetablerer man vandløbet samtidig med, at man sætter engen til afgræsning. Kombinationen af afgræsning og et vådere engmiljø kan give en stærkere effekt for områdets biodiversitet, end hvis man kun gør en af tingene.

 


– Nu er det selvfølgelig ikke de rigtige tal, men lad os sige, at afgræsning med kreaturer kan give levesteder til 20 nye plantearter, og genetablering af vandløbet også kan give 20 nye arter, så kan kombinationen af de to ting måske give 50-60 nye arter. Det bliver spændende at følge, hvad der sker de næste år, siger Ole Holm Pedersen.

Ekstra penge til publikumsfaciliteter

Projektet, der var budgetteret til at koste 310.000 kroner, endte med at koste 337.899,68 kroner. Budgetoverskridelsen på 27.900 kroner er dækket af kommunens driftsbudget for naturforvaltning. I budgettet var der sat 120.000 kroner af til at rydde træer og anden vækst, men på grund af tidspres i forbindelse med projektansøgningen nåede kommunen ikke at inddrage klemenskerborgerne i planlægningen. Da man senere fik mulighed for det, viste det sig, at borgerne var mere interesserede i at lade flere træer stå, så den endelige regning for den post endte på kun 14.400 kroner. Det gjorde, at der til gengæld blev flere penge til overs til publikumsfaciliteter. Udover at få lavet en ny, stærkere gangbro over et vandløb og en ny grøft, der bedre kan lede vandet væk fra gangstien, så har Præstemosen også fået lavet et nyt madpakkehus. Posten, der ellers var budgetteret til 80.000, endte med at koste godt 174.280 kroner, og på den måde gik budgettet næsten lige op alligevel, og rapporten, der blev fremlagt i kommunalbestyrelsen, slutter:

– Alt i alt må man sige, at projektet har været en stor gevinst for både naturen i området og ikke mindst for de lokale beboere i Klemensker, som bruger området rekreativt.

 


Orienteringen af natur- og miljøudvalget blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet. Bornholms Regionskommune har udover pengene fra Den Grønne Ordning afsat 600.000 kroner om året til at forbedre øens biodiversitet.

 

 

 

 

 

Rubrikannoncer

Med flere tusinde besøgende hver dag, vil din rubrikannonce her være et godt sted at få dit budskab ud.


Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.