Skræmmende økonomi kalder på hjælp udefra

Skræmmende økonomi kalder på hjælp udefra
LEDER | 19. JUN 2024 • 05:25
LEDER
19. JUN 2024 • 05:25

Vandstanden i kommunekassen er holdt op med at falde. Men der er stadig kort til bunden

Det er prisværdigt, at kommunen har taget de økonomiske udfordringer alvorligt ved at implementere både et delvist ansættelsesstop og anlægsstop. Denne beslutning viser en nødvendig forsigtighed i en tid, hvor kommunens finansielle stabilitet er under pres, og er et vigtigt skridt i retning af at forebygge en yderligere tømning af kommunekassen.

Til trods for disse tiltag er det dog bekymrende, at kommunen mindre end halvejs inde i 2024 fortsat kæmper med at holde budgetterne. Med et forventet merforbrug allerede nu på over 42 millioner kroner i år, tegner de kommende år sig til at blive endnu mere udfordrende. Det er klart, at der er et akut behov for en mere grundlæggende og langsigtet strategi for at få økonomien på ret kurs.

Situationen kalder på en stærk og visionær tilgang fra vores lokale politikere, der i denne uge mødes til budgetseminar. Det er afgørende, at de tager ansvar og sikrer, at kommunen ikke kun håndterer de umiddelbare økonomiske udfordringer, men også arbejder proaktivt mod at skabe en mere bæredygtig økonomisk fremtid for øen i fællesskab. Den nuværende situation, hvor politikerne er for kompromisløse og samtidig beder administrationen om selv at liste besparelser, viser tydeligt, at en mere radikal og udefrakommende indgriben er nødvendig, hvis vi også skal effektivisere vores forholdsvis dyre administration. Vi kan ikke forvente, at de, der selv er en del af administrationen, vil kunne finde og gennemføre alle de nødvendige, men ofte smertefulde, besparelser.

Det er ligeledes kritisk, at vi på Bornholm udvikler en stærkere økonomisk motor. Den stigende belastning fra en voksende gruppe af særligt ressourcekrævende borgere, både unge og gamle, udfordrer allerede en spændt kommunal økonomi. Uden et stærkere økonomisk fundament vil kommunen fortsætte med at stå over for de samme problemer år ud og år ind.

Som en del af dette arbejde er det væsentligt, at vi sikrer, at Bornholm ikke når til et punkt, hvor Indenrigsministeriet finder det nødvendigt at overtage administrationen af vores økonomi. En sådan situation ville ikke kun være en enorm demokratisk og administrativ falliterklæring, men også et klart signal om, at vi som øsamfund ikke har formået at styre vores egne affærer.

Men opgaven med at effektivisere en over 3500 mand stor arbejdsstyrke, der samtidig er den vælgergruppe, som udpeger politikerne, er mere end almindelig svær.

Vi har brug for beslutningstagere, der tør tage de nødvendige beslutninger - beslutninger, der vil sikre Bornholm en sund økonomisk fremtid – sammen, så beslutningerne både varer længere end næste kommunalbestyrelsesmøde og langt ind i de kommende valgperioder.