Så har kommunen et budget: Tallene 14-9 bliver ved at give ekko

POLITK | BORNHOLM
14. OKT 2021 • 20:39
Jakob Marschner
Journalist

Så har kommunen et budget: Tallene 14-9 bliver ved at give ekko

14 stemmer for. 9 stemmer imod. Bornholms Regionskommune har fået et budget for næste år.

Budgettet bliver båret igennem af Socialdemokratiet (9) og Venstre (5), i alt 14 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer. Udenfor aftalen om budgettet står Enhedslisten, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten, i alt 9 medlemmer.

Stemmetallene 9 mod 14 gik også igen i alt syv gange, da kommunalbestyrelsen først stemte om 11 ændringsforslag, alle stillet af Enhedslisten. S og V stemte imod dem alle sammen, mens syv altså kunne samle den nye opposition, der har tegnet sig siden S og V's forlig om kommunebudgettet.

Dermed står det klart, at partierne udenfor forliget om kommunebudgettet er enige om at ville beskytte en fleksibel ordning med to voksne i en del klasser i Bornholms folkeskoler, at tilføre flere psykologer til at arbejde med udfordrede børn og unge og om alligevel ikke at fjerne den familierådgiver, der vil miste sit job med det nye kommunebudget.

De fem partier udenfor budgetforliget vil også gøre skole- og behandlingstilbuddet DASK permanent og undlade at fjerne den behandlingsdel på Heldagsskolen, der med kommunebudgettet kommer til at betale for at forlænge DASK midlertidigt. "Den nye opposition" vil også sikre madskolen på Paradisbakkeskolen i Nexø et permanent driftstilskud fra kommunen.

Henvendt til Socialdemokratiet og Venstre fortalte gruppeformand Morten Riis (EL) først, hvorfor Enhedslisten havde stillet hele 11 ændringsforslag til budgettet. Han føjede til, at EL også kunne have stillet flere, men valgte at begrænse sig.

– Vi har stillet nogle ændringsforslag, fordi vi synes, at I også skal have lov at stemme for det, hvis I virkelig synes, at jeres forslag er bedre, begrundede Morten Riis.Flere nyheder