Prisen er en million: Bornholm fastholder mål om dansk rekord i økologi

ØKOLOGI | BORNHOLM
24. JUN 2021 • 18:39
Jakob Marschner
Journalist

Prisen er en million: Bornholm fastholder mål om dansk rekord i økologi

En femtedel af al landbrugsjord på Bornholm skal være økologisk dyrket om nu fire år. Bornholm skal dermed blive den danske kommune, hvor mest jord bliver dyrket økologisk.

Det mål vedtog kommunalbestyrelsen, da Winni Grosbøll (S) og Anne Thomas (AL) stadig var borgmester og viceborgmester. Det er ingen af dem længere, men både med og uden de to er det gået meget langsomt fremad mod et mål, der stadig er langt væk.

Kun godt seks procent af Bornholms landbrugsjord blev forrige år dyrket økologisk. Bornholm er dermed kun godt halvvejs til landsgennemsnittet på 11,3 procent – og kun godt en tredjedel af vejen op til de mest økologiske kommuner, hvor andelen er lige omkring 17 procent.

Men Bornholm skal holde fast i målet, vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag aften, hvor Dansk Fiolkeparti stemte imod. Det kommer til at koste kommunen lige under en million kroner over de næste fire år. 

For de penge kommer der nu en nærmere analyse af, hvordan Bornholm kan få mere økologisk landbrugsjord – og hvilke forhindringer og muligheder, der sandsynligvis vil være på vejen.

Desuden vil kommunen nu ruste op på dialogen med både landbruget og kommunens fødevaregrossist, så kommunen selv kan komme til at aftage flere økologiske, lokale fødevarer. Endelig vil kommunen købe konsulenttimer hos Bornholms Landbrug & Fødevarer, hvor man har en økologikonsulent.

Samtidig afviste flertallet i kommunalbestyrelsen torsdag aften en anden idé, anbefalet af kommunens administration: At ændre målet om 20 procent økologisk dyrket jord på Bornholm til to mål på hver 10 procent: 10 procent økologisk dyrket areal eller areal, der er ved at blive lagt om til økologi i 2025 – og andre 10 procent, der bliver dyrtket mere miljø- og klimavenligt uden at være decideret økologisk.

"Denne ændring blev foreslået i erkendelse af, at målet om 20 procent økologi i 2025 (omlagt eller under omlægning) er et endog meget ambitiøst mål, og at de arealer, der skal omlægges for at nå op på 20 procent er private, og at hverken eksisterende markedsvilkår eller Bornholms fødevarevirksomheder vurderes at kunne bære en afsætning på 20 procent af det samlede dyrkede areal", fik kommunalbestyrelsen for anden gang at vide før torsdagens møde.

 Flere nyheder