Områdefornyelse i Aakirkeby: Nye tiltag på vej

Områdefornyelse i Aakirkeby: Nye tiltag på vej
Forslag til indretning af Smedetorvet. Grafik: BRK
NOTITS | 25. JAN 2023 • 16:29
Jesper Gynther
Journalist
NOTITS
25. JAN 2023 • 16:29

Mandag den 6. februar er der borgermøde i Kanns Hotels festsal, hvor alle med interesse for områdefornyelse i Aakirkeby kan blive klogere på omlægningen af Smedetorvet og forvildningsprojektet på Doktorbakken.

Ved sidste års borgerworkshop prioriterede deltagerne, at Smedetorvet skulle indrettes til ophold og leg og som forplads til Byens Hus, som blandt andet rummer Lokalarkivet.

Der var ønsker om, at der skulle anvendes samme virkemidler og materialer som på Torvet, og at småbørnsfamilier skulle få et legepunkt i bymidten. Der skulle også arbejdes videre med projekter til forvildning.

Styregruppen for områdefornyelse og regionskommunen har siden da arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker, og arbejdet er nu kommet så langt, at der tiil borgermødet den 6. februar klokken 18.30-21 kan præsenteres et projekt for Smedetorvets indretning og et oplæg til forvildningstiltag på Doktorbakken som portal til byen.

Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan ideerne kan realiseres. I forbindelse med portalen, vil kommunen gerne indbyde til, at der dannes en arbejdsgruppe til at følge projektet.

Det fremgår af en pressemeddelelse.


Området ved Doktorbakken (det indtegnede felt) skal få et kvalitetsmæssigt løft i sin funktion som velkomstportal til Aakirkeby. Velkomsten til byen kan være smuk og indbydende i sig selv, men også gerne må tage udgangspunkt i Aakirkebys grundfortælling. Efter planen skal dette gøres ved at lave et forvildningstiltag på Doktorbakken. Grafik: BRK

Om Områdefornyelse

Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af kommunen. Det overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund og sikre, at det sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer. I styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby sidder repræsentanter for borgere, foreninger og erhvervslivet.

Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.