Ingen cykelsti til Nexø i denne omgang
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

18. FEB 2021 • 15:03
Af: Aleksander Klug

Ingen cykelsti til Nexø i denne omgang

PROJEKT

– 520 millioner kroner øremærket til cykelprojekter er et stort skridt i den rigtige retning mod at fremme den grønne mobilitet i Danmark.

Sådan lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht, efter at regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre er blevet enige om, hvordan de 520 millioner kroner, der sidste år blev afsat til at udbygge cykelstier i landet, skal bruges.

Men nexøborgerne på danmarks grønne ø får alligevel ikke den cykelsti, de så længe har ønsket sig. Heller ikke selv om netop det projekt var at finde på Vejdirektoratets liste over cykelprojekter, der kunne få del i midlerne fra aftalen. Af en pressemeddelese fra Transportministeriet fremgår det nemlig, at fire projekter ikke bliver gennemført. Heriblandt cykelstien i Nexø.

Det ærgrer formand for natur- og miljøudvalget, Leif Olsen (SF).

– Det er slut. Det er utrolig ærgerligt, at Vejdirektoratet har fjernet os os fra listen. Det er klart, at hvis man ser på statsvejene andre steder i landet, så har de sikkert en tungere trafikbelastning. Men det ville have betydet rigtig meget for borgerne i Nexø. Selv om der heldigvis ikke er sket de store uheld, så er utryghedsfølelsen der stadig, siger han.

At cykelstien, der skulle laves på Andersen Nexø Vej på delstrækningen mellem Bødtgersvej og Sdr. Landevej ikke bliver til noget i denne omgang, bekræfter Maria Lønsmand Meiner, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. Strækningen var, i lighed med tre andre projekter, ikke er trafikeret nok til at indgå i aftalen.

– Det, der blev meldt ud sidste år, var en bruttoliste over mulige projekter, der så skulle vurderes, hvilket vi har gjort.

Projektet i Nexø ligger inden for tættere bebygget område, hvor der er relativt lidt trafik i forhold til de andre statsveje. De projekter, vi har prioriteret, ligger ude i det åbne land, hvor hastigheden er højere, og hvor der er mere trafik, siger Maria Lønsmand Meiner.
Vejdirektoratet har kort sagt valgt de projekter, der giver mest trafiksikkerhed for pengene. Hun siger dog, at der er tale om et godt projekt, og at cykelstien forhåbentlig kan komme på tale engang i fremtiden.Flere nyheder