Arkæologer skal undersøge kommende boligområde i Rønne Syd
Regionskommunen sætter gang i både arkæologiske og tekniske forundersøgelser i Rønne Syd. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

| GRATIS
7. MAJ 2021 • 14:03
Af: Henrik Nielsen

Arkæologer skal undersøge kommende boligområde i Rønne Syd

UDVIKLING

Før et nyt byområde kan udvikles, skal området undersøges for arkæologi. Det er situationen i Rønne Syd, hvor regionskommunen har udpeget et område på ydersiden af løkkerne til nyt boligområde. De undersøgelser bliver nu sat i gang for at sikre, at en kommende byudvikling tager højde for eventuelle arkæologiske spor. Sideløbende igangsætter regionskommunen blandt andet geotekniske undersøgelser, hvor jordbunden undersøges gennem en række prøveboringer.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

I den arkæologiske forundersøgelse undersøges 10-20 procent af arealet ved, at der graves en række søgegrøfter. De anlægges med en gravemaskine, der afgraver det, der kaldes pløjelaget, som er den del af jorden, der er blevet kultiveret i nyere tid. Når laget er fjernet, kan arkæologen visuelt identificere eksempelvis stolpehuller og kogegrubber.

På den baggrund vil Bornholms Museum efterfølgende frigive dele af arealerne til byggeri, mens andre områder eventuelt vil blive indstillet til en arkæologisk hovedundersøgelse.

Hensyn til markfirben

Som tidligere beskrevet lever der fredede markfirben i området. I dialog med regionskommunens naturafdeling samt et eksternt konsulentfirma er der lagt en plan for, hvordan de arkæologiske forundersøgelser foretages, således at der holdes afstand til de områder, hvor der er observeret markfirben.

Undersøgelsesområdet er også reduceret ved, at der kun laves undersøgelser i de områder, hvor der skal anlægges vej og kan komme bebyggelse.

Der planlægges en vejforbindelse til området via en forlængelse af Sagavej, og der etableres ikke vejtilslutning til Søndre Ringvejen og Strandvejen. Der bliver således ikke mulighed for gennemkørsel af området, og den ekstra trafikmængde på Sagavej vil derfor afgrænse sig til den nye trafik til det kommende boligområde. De nye veje planlægges med stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed for specielt de lette trafikanter i området, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Planlægningsarbejdet begynder nu, ligesom der foretages geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene under de kommende veje.

Op mod 18 parcelhusgrunde

Der er tre delområder, som kan bebygges. Delområde A ligger tættest på byen og byggemodnes af Bornholms Regionskommune. Planlægningen af dette er netop sat i gang og forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Derefter vil salg af op mod 18 parcelhusgrunde blive sat i gang.

Delområde B og C forventes udbudt til salg i løbet af sommeren 2021. Resultaterne fra de arkæologiske og geotekniske forundersøgelser vil indgå i udbudsmaterialet. Der skal efter et salg tillige udarbejdes lokalplaner for delområde B og C, før disse områder kan bebygges.

Når de arkæologiske forundersøgelser er afsluttet, vil regionskommunen invitere interesserede borgere ud på arealet for at høre om arbejdet med at udvikle arealet, og Bornholms Museum vil fortælle om de eventuelle fund, der er gjort. Det forventes at finde sted i slutningen af juni.
Rubrikannoncer

Med flere tusinde besøgende hver dag, vil din rubrikannonce her være et godt sted at få dit budskab ud.


Flere nyheder