Tilladelser til helårsboliger, sommerhuse og solceller

NOTITS | 24. MAJ 2024 • 16:30
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
24. MAJ 2024 • 16:30

Bornholms Regionskommune har for nylig givet landzonetilladelser til flere byggerier.

Det handler om opførsel af to helårsboliger på Kannikegårdsvej i Bodilsker, genopførsel af sommerhus og udhus i Boderne, genopførsel af sommerhus på Harevej på Dueodde, opførsel af tre solcelleanlæg i henholdsvis Aarsdale, Rutsker og Nyker.

Endelig er der også givet tilladelse til et garagebyggeri i Muleby.

Landzonetilladelserne, som er givet i henhold til Planloven, fremgår af kommunens hjemmeside.