Første spadestik er taget til kæmpe renoveringsprojekt

Nini Kjøller tog lige et ekstra spadestik til ære for en fotograf. Video: Torben Østergaard Møller
NYHED | ABONNENT | 13. SEP 2023 • 15:30
NYHED | ABONNENT
13. SEP 2023 • 15:30

Bo42 gik onsdag i gang med at renovere 56 lejligheder i Afdeling 56 i Rønne.

– Det gjorde I godt!

Der var rosende ord og klap på skulderen fra direktør i boligforeningen Bo42 Ebbe Frank til både Nini Kjøller, som er næstformand i bestyrelsen, og Lene Fassel, som er formand for Nordparkens i alt seks afdelinger.

De havde begge holdt taler her ved 14-tiden onsdag på Rosenvej, Rønne, og førstnævnte havde ydermere leveret første spadestik for at markere, at nu går det kæmpe projekt med at renovere Afdeling 56 i gang.

Det tal, 56, angiver også antallet af boliger, som nu efter knap 70 års brug i dén grad trænger til en renovering, idet der undervejs i projektet, som kommer til at vare tre år, også vil ske ommøblering af de mange kvadratmeter. Fireværelsesboligerne nedlægges således, mens antallet af toværelsesboliger udvides fra 16 og til 28, mens antallet af treværelsesboliger reduceres fra 32 og til 28.

Inden Nini Kjøller satte spaden i jorden foran en flok fremmødte, forklarede hun Tidende, at renoveringen er særdeles tiltrængt.

– Det er en stor dag, sagde hun.

– Det er spændende, og det bliver lang tid at skulle være på en byggeplads. Men jeg har selv boet her siden 2012 og blev meget hurtigt meget aktiv i foreningen, for jeg var ikke helt enig i, at det var boliger med kvalitet. Så jeg har virkelig presset på for, at der skulle ske noget. Da jeg flyttede ind, var der cirka 10 grader i lejligheden i maj måned, og døren til altanen fungerede ikke, jeg kunne proppe en hel skumvaskeklud ind i revnen mellem dør og karm. Mine vinduer har jeg fået limet til, så de kan slet ikke åbnes, og der er udfordringer med altandøren i forhold til, om den overhovedet kan åbne og lukke. Så jo, det er absolut nødvendigt med den her renovering.

Generel stigning

Det er da også snart to og et halvt år siden, beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde stemte ja til helhedsplanen for Afdeling 56. Det skulle siden vise sig, at priserne fra håndværkerne blev betydeligt højere end helhedsplanens oprindelige budget, hvilket skyldes en generel stigning i priserne på byggematerialer, lønninger med videre, ligesom renterne også siden år 2020 er steget betydeligt.

Derfor har det også været nødvendigt med mindre tilpasninger af projektet, ligesom der er indarbejdet en yderligere huslejestigning i forhold til den, der var forudsat i den oprindelige helhedsplan.

I sin tale sagde Lene Fassel blandt andet:

– Det er ikke sjovt at være beboer i denne periode, men det kan ikke undgås, at der er gener fra byggepladsen med støj. Vi i afdelingsbestyrelsen ønsker kun det bedste samarbejde blandt beboerne, håndværkerne og entreprenørerne, hvor der vises gensidig respekt for beboernes hjem og for håndværkernes arbejde, så det hele kan glide til alles tilfredshed.Helhedsplan til knap 328 millioner kroner

 

Ifølge materiale fra Bo42 er prisen for helhedsplanen i alt 327,772 millioner kroner inklusive håndværkerudgifter, byggepladsforanstaltninger og omkostninger, herunder udgifter til genhusning.

Projektet formodes at være færdiggjort i december 2026.

• Almene boligafdelinger har mulighed for at søge økonomisk støtte hos Landsbyggefonden til at fremtidssikre bebyggelsen.

For at opnå støtte fra Landsbyggefonden skal der udarbejdes en helhedsplan.

• Helhedsplanens arbejder fordeler sig her på en rækker poster:

Tage, facader, kælder og indvendig trappe/opgang, boliger med tilgængelighed, boliger med sammenlægning, boliger med modernisering, håndtering af miljøfremmede stoffer, ventilation, kloak og dræn, udearealer og fælleslokale, servicebygning med videre.

• Helhedsplanen skal sikre at:

Byggeskader udbedres.

Bebyggelsen og boligerne fremtidssikres.

At lejen holdes stabil i fremtiden, fordi der ikke opstår akutte renoveringsbehov.

At de nødvendige renoveringer gennemføres til en konkurrencedygtig leje

• Der er flere forskellige parter, der er med til at betale for helhedsplanen, herunder Landsbyggefonden (LBF), Bo42, Bornholms Regionskommune, realkreditinstituttet og afdelingen.

Midlerne fordeler sig således:

Støttede realkreditlån fra LBF: 160,189 mio. kr.

Reguleringskonto: 23 mio. kr.

Tilskud fra LBF: 3,120 mio. kr.

Tilskud fra Bo42: 1,040 mio. kr.

Kapitaltilførsel: 1 mio. kr.

Afdelingens henlæggelser: 37 mio. kr.

Ustøttet realkreditlån: 102,423 mio. kr.

I alt: 327,772 mio. kr.

• Helhedsplanen har indflydelse på huslejen, som stiger:

Afdelingen har i dag en gennemsnitlig leje på 745 kr./m2/år.

I den oprindelige finansiering af helhedsplanen var huslejeniveauet fastsat til 800 kr./m2/år. For at få finansieret det samlede projekt fuldt ud er der dog behov for en yderligere huslejestigning svarende til et lejeniveau på 900 kr./m2/år, ekskl. aconto forbrugsafgifter.

Kilde: Bo42