Lokale advarer om farlig vej

Lokale advarer om farlig vej
Ursula Bradt Berg og gravhunden Frederik med det farlige sving i baggrunden. Foto: Anette Vestergaard
NYHED | ABONNENT | 24. FEB 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
24. FEB 2023 • 05:30

Et sving på vejen mellem Allinge og Sandvig skaber bekymring.

 

En gruppe borgere på Strandvejen i mellembyen mellem Allinge og Sandvig har henvendt sig til kommunen for at høre, om myndighederne vil hjælpe til med at forbedre færdelssikkerheden i et sving på vejen op mod Sandvig. Svinget ligger ud for nummer 73 og 62, et par hundrede meter før Hotel Nordlandet, og har en karakter, som gør, at de lokale mener, at oversigtsforholdene er så dårlige, at man bør anlægge et bump eller en anden form for regulering.

For et år siden sendte syv naboer på den ene og den anden side et brev til kommunen om sagen.

– Vi fik afslag med den begrundelse, at der ikke var sket nogen skader, siger Ole Pedersen, der var blandt underskriverne.

Han bor sammen med sin kone på vandsiden og har noteret, at kørselsmønsteret på Strandvejen er intensiveret de seneste år.

– Der er mere trafik, og de kører for stærkt. Vi har koncentreret os om svinget i vores henvendelse, men jeg mener faktisk, der bør være en hastighedshedsgrænse på 40 kilometer i timen hele vejen fra Allinge til Langebjerg, siger Ole Pedersen.

Måtte bremse hårdt op

Ursula Bradt Berg er også bekymret for svinget på Strandvejen. Hun bor selv i Allinge, men efter at hendes søn for fem år siden købte fleksbolig på Strandvejen 69, har hun oplevet flere farlige situationer på vejen ud for sønnens hus.

– Der er dårlige oversigtsforhold i svinget. Vi har set en firhjulstrækker, som kom over i den modsatte vejbane, inden hun fik rettet op, fortæller Ursula Bradt Berg, der selv var tæt på at blive påkørt, da hun for et halvt år siden var på vej over Strandvejen med sin hund. En stor, tung bil, der kom kørende fra nord i retning mod Allinge, måtte bremse hårdt op for at undgå at ramme Ursula Bradt Berg.

– Han blev både ked af det og forskrækket og undrede sig over, at der ikke er et skilt eller et signal, der advarer om, at her er et farligt sving, siger Ursula Bradt Berg.


Hastighedsgrænsen i på Strandvejen i Allinge er 50 km/timen. 

 

Sæt hastighedsgrænsen ned

Martin Smidt Kristensen købte i 2015 det gamle Hotel Romantik og omdøbte det til Hotel Nordlandet. Hotellet ligger på toppen af bakken lige før det farlige sving, og Martin Smidt Kristensen bakker 100 procent op om de lokales ønsker. Hotel Nordlandet havde indtil sidste år personalehus direkte overfor hotellet, og i højsæsonen skulle de ansatte se sig godt for, inden de gik over vejen.

– Man kan først se de biler, der kommer fra Sandvig, når de er på toppen af bakken. Men vi har heldigvis ikke oplevet pressede situationer, for folk passer generelt meget på, siger Martin Smidt Kristensen. Han er ligesom Ole Pedersen tilhænger af en mere gennemgribende trafikregulering på Strandvejen mellem Sandvig og Allinge og foreslår en udvidelse af de regler, der gælder for vejstrækningen ud for Kongeskærskolen, hvor hastighedsgrænsen er 40 kilometer i timen. Kongeskærskolen ligger cirka 400 meter fra svinget i sydlig retning.

– Jeg synes, det ville give mening, at sænke hastigheden til 40 kilometer i timen hele vejen fra Nørregade i Allinge til Langebjerg i Sandvig, for folk kører også virkelig stærkt i svinget oppe i Sandvig. Det ville være meget fornuftigt med skilte eller bump på strategiske steder, siger Martin Smidt Kristensen. Han mener, at det vil føre for vidt med vejchikaner eller indsnævringer a la dem, man kender i Bølshavn og Listed.

– Vejindsnævringer giver ofte andre problemer, fordi de bremser flowet på vejen, siger Martin Smidt Kristensen, der efterlyser en debat om hastigheden alle de steder på Bornholm, hvor der er meget trafik og tæt bebyggelse.

Ole Pedersen og hans seks medunderskrivere har taget kommunens svar til efterretning.

– Indtil videre har vi slået os til tåls med det, men vi synes selvfølgelig det er ærgerligt, at kommunen først vil gøre noget, hvis nogen kommer til skade i svinget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra vejmyndighederne i Bornholms Regionskommune.