Håndtering af medicin kan ende på private hænder

Håndtering af medicin kan ende på private hænder
Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 13. MAJ 2022 • 09:30
NYHED | ABONNENT
13. MAJ 2022 • 09:30

Håndteringen af borgernes medicin kan være på vej til at blive overtaget af private aktører. Muligheden skal i hvert fald drøftes, fremgår det af dagsordnen for onsdagens møde i klima- og økonomiudvalget.

Forslaget bliver stillet på baggrund af rekrutteringsvanskeligheder på social- og sundhedsområdet.

Muligheden for overdragelsen skal drøftes i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra både social- og sundhedsudvalget og økonomi- og klimaudvalget.