Sådan skal vi håndtere vores affald 

Sådan skal vi håndtere vores affald 
SPONSERET AF BRAMIDAN.DK |

Hvordan er det nu lige med affald, når man som virksomhed skal håndtere og sortere dette? Og hvad med i hjemmet? Det kan være svært at finde ud af, og det er ikke altid de samme retningslinjer og regler som gælder i de forskellige kommuner. Derfor skal hver virksomhed og husholdning selv holde sig opdateret og vide, hvad der er nødvendigt i deres kommune, og hvad der blot er en god idé. Et ting er dog sikkert. Miljøet kræver at vi alle håndterer og sorterer affald på en ansvarlig måde.

Affaldssortering og cirkulær økonomi

I fremtiden skal affald ikke blot ses som affald. Den kommer i høj grad til at blive set som værende en ressource. Regeringen har fremlagt nogle strategier, som skal være med til at forebygge affald og fremme en form for cirkulær økonomi med affald, og det er i høj grad kommunerne, som har et stort ansvar her. En cirkulær økonomi betyder ganske enkelt at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi bruger. En virksomhed kan med fordel tjekke dette link ud, hvis de vil være frontløber og gøre noget godt for miljøet og arbejdspladsen, når det kommer til affaldshåndtering: løsninger til affaldshåndtering.

Hvorfor er det vigtigt med affaldssortering?

Det giver god mening at sortere affald. Når man sorterer ti kilo affald, såsom for eksempel plast, glas, pap, og papir, så er det ofte muligt at genanvende næsten 9 kilo til at fremstille nye produkter. Det er altså dumt blot at smide affald ud, når det kan være en god ressource, som kan bruges igen. Sorterer man 12 kilo madaffald, så er det her muligt at genanvende det til biogas, hvor dette vil have samme energiindhold som en liter olie. Der er altså god grund til at affaldssortere.

Hvilke miljømæssige fordele er der ved affaldssortering?

Jo mere vi alle genanvender, jo mindre luftforurening bliver der. Denne luftforurening indeholder farlige partikler, som er enormt skadeligt for vandmiljøet på kloden, så med affaldssortering sørger vi for renere vand på Jorden. Det er vildt at tænke på, at når en husstand genanvender alt sit genanvendelige affald, giver dette en energibesparelse, som svarer til hustandens forbrug til tørretumbler, opvaskemaskine og vaskemaskine. For hver kilo genanvendt plast, vil vi spare energi svarende til en husholdnings standbyforbrug til alle elektriske apparater i to uger. Affald er altså en enorm ressource, som bare ligger i skraldespanden og blot venter på at blive brugt igen og igen. Det er da for dumt at smide energi ud. Brug den i stedet og genanvend alt det, som kan genanvendes hjemme hos jer.