Sådan kan du med din virksomhed underbygge den grønne udvikling

Sådan kan du med din virksomhed underbygge den grønne udvikling
SPONSERET AF NC-NIELSEN.DK/ |

ANNONCE fra nc-nielsen.dk

Klima er store ord disse dage, hvor der i mange sammenhænge forskes og kæmpes for at finde nye løsninger, der kan gøre vores verden mere bæredygtig. Hvis det også er noget du vil være med til i din virksomhed, så er der her nogle idéer til, hvordan du kan forsøge dig med dette.

Små ændringer med stor virkning
Noget konkret du kan forsøge dig med, kan være at se ind i din virksomhed, og analysere, hvor du kan lave små ændringer, der målretter dig mere mod det bæredytige. Har du for eksempel et lager eller benytter gaffeltrucks i din drift, så kan der måske være en idé i at udskifte den gamle gaffeltruck med en eldreven gaffeltruck. Så kan du både være med til at udvikle den teknologi, der ligger bag ved omstillingen fra benzin- og dieselmotorer til eldrevne motor, såvel som du direkte kan mindste dit brug en smule af fossile brændstoffer.

Gør din virksomhed til en del af fællesskabet
Små virksomheder og privatpersoner, kan måske have svært ved at se, hvordan deres konkrete handlinger kan have en definerbar betydning for den grønne omstilling. Og selvom det måske også i nogle omfang kan være korrekt, at det enkeltes menneskes handlinger ikke gør den store forskel, så kan fællesskabet løfte meget i flok. Og det er måske mere frugtbart at se os selv i den sammenhæng, når der diskuteres bæredygtighed. Så du kan gøre dig selv til en del af dette løftende fællesskab, ved også at gøre dit for at prøve at omvende din virksomhed til noget grønnere. Det kommer måske ikke helt af sig selv, og det kan være en proces. Men med små, løbende ændringer i et stort fællesskab, der måske kommer nogle store virkninger på den lange bane. Og så kan det måske også vise sig som en del af jeres CSR-strategi.