Ravnborgs tre kasketter: 'Jeg kan hurtigt blive inhabil om havvind'

Ravnborgs tre kasketter: 'Jeg kan hurtigt blive inhabil om havvind'
Helle Munk Ravnborg: – Såfremt kommunalbestyrelsen på et tidspunkt skal tage stilling til, om kommunen skal sætte penge i Bornholms Havvind, vil jeg naturligvis bede om at få foretaget en ny habilitetsvurdering. Og min mavefornemmelse siger, at den vil komme frem til, at jeg i den situation vil være inhabil. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 11. NOV 2022 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
11. NOV 2022 • 05:30

Helle Munk Ravnborg (EL) er både forperson for Bornholms Havvind, for Beof og for natur-, miljø- og planudvalget, der alle kan blive en del af sagen om Bornholms Havvinds lille havvindmøllepark. René Danielsson (DF) kalder det problematisk, at Ravnborg har tre roller i den samme sag. Helle Munk Ravnborg vil selv stemme for, at hun er inhabil, hvis der på et tidspunkt kommer penge i sagen.

 

Helle Munk Ravnborg (EL) er forperson for Bornholms Havvind, der vil opføre en mindre, lokalt ejet havvindmøllepark med en kapacitet på 100 megawatt.

Samtidig er Helle Munk Ravnborg også forperson for natur-, miljø- og planudvalget, som de fleste sager om Bornholms Havvind vil høre under. For eksempel om kommunen skal sætte penge i Bornholms Havvind.

Endelig er Helle Munk Ravnborg også forperson for Beof, der ifølge et juridisk responsum fra Horten Advokater måske vil kunne træde ind og købe el fra Bornholms Havvind på vegne af kommunen. I en situation, hvor udbudsreglerne forhindrer, at kommunen selv må handle direkte med Bornholms Havvind.

– Der er ved at tegne sig et billede, der er en smule problematisk, siger medlem af kommunalbestyrelsen René Danielsson (DF), der også sidder i natur-, miljø- og planudvalget.

– Hvis man som aktiv i et vindmølle-foretagende har interesser i at få foretagendet i gang og handle med kommunen, er det problematisk, at man både er formand for det politiske udvalg, der behandler den slags sager, og for det forsyningsselskab, der ifølge advokaterne kan blive en del af løsningen, siger han.

– Når Helle udtaler sig, må man spørge, om det er vindmølle-Helle, udvalgsformands-Helle eller Beof-Helle, der taler. Jeg synes, at det bliver svært at skelne hvilken en af hellerne, vi taler med.

Intet problem i sidste uge

René Danielsson anerkender, at Helle Munk Ravnborg ikke var inhabil, da Bornholms Havvind, kommunens muligheder for både at købe ejerandele og el fra den muligvis kommende vindmøllepark og Beof's mulige rolle i et køb af el fra parken var oppe at vende i natur-, miljø- og planudvalget.

Den sag kunne Helle Munk Ravnborg godt deltage i at behandle, fordi politikerne kun blev orienteret om advokaternes gennemgang af sagen og hverken skulle beslutte noget, der kan spille ind på kommunens økonomi eller Bornholms Havvinds muligheder. Desuden skulle politikerne disponere over et mindre beløb, der var blevet til overs efter advokatgennemgangen.

Helle Munk Ravnborg bad før mødet selv kommunens jurister om at undersøge hendes habilitet. Juristerne nåede frem til, at Helle Munk Ravnborg godt kunne være med til at behandle sagen i natur-, miljø- og planudvalget, fordi "Helle Munk Ravnborg/Bornholms Havvinds interesse i sagen på nuværende tidspunkt er af en sådan karakter, at der ikke kan antages at være fare for, at sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn", som det hedder i juristernes vurdering, som Helle Munk Ravnborg har udleveret til Bornholms Tidende.

– Sagen i natur-, miljø og planudvalget havde ikke nogen praktisk betydning for projektet, siger René Danielsson, der alligevel ser et problem i det større billede.

DF: Brug for gennemsigtighed

For til Bornholms Tidende mandag sagde Helle Munk Ravnborg, at Beof sandsynligvis vil kunne købe el fra Bornholms Havvind på vegne af kommunen. Modsat havde Horten Advokater oplyst til kommunen, at en løsning med Beof som mellemleder og indkøber er ukendt terræn rent juridisk, og at kommunen vil gøre klogt i at få den sag nærmere undersøgt, før kommunalbestyrelsen beslutter at gå den vej.

– Jeg har ikke set Helle udtale sig på den her måde før nu. Havde hun nu sagt "Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg er selv involveret i projektet", så havde jeg taget hatten af. Mit problem er, at hun udtaler sig så relativt bombastisk og måske også mere optimistisk, end der er grund til, uden at deklarere hvilken en af sine kasketter, hun har på, siger René Danielsson.

– Vi har som lokalsamfund brug for mere gennemsigtighed om hvilke personer, der har hvilke roller på hvilke tidspunkter. For hvis Helle Munk Ravnborg nu siger, at det er verdens bedste idé at sætte kommunale penge i Bornholms Havvind, i hvilken egenskab siger hun det så, og hvilken analyse vil der ligge bag, hvad hun siger?

– Vi har ikke været der endnu, men kommer det på et tidspunkt til nogle realiteter mellem kommunen, Beof og Bornholms Havvind, har jeg da en klar forventning om, at hun dømmer sig selv fuldstændig ude. Hvis kommunen skal sætte penge i noget, kan man jo ikke både bevilge pengene og sidde på modtagersiden, siger René Danielsson.

Ravnborg: Jeg kan blive inhabil

Det bliver også, hvad der i så fald vil ske, siger Helle Munk Ravnborg. Kommer der på et tidspunkt måske penge mellem Bornholms Havvind, kommunen og/eller Beof, vil hun selv tale for, at hun er inhabil i sagen.

– Jeg bad selv om at få undersøgt min habilitet, før vi behandlede den her sag i udvalget. Her kom kommunens jurister frem til, at jeg ikke ville være inhabil, fordi jeg som forperson i Bornholms Havvind ikke ville have nogen særlige interesser i den konkrete sag, som udvalget skulle behandle, og det stemte udvalget for, siger Helle Munk Ravnborg.

– Sagen på det møde, som vi lige har haft i natur-, miljø- og planudvalget, handlede om, hvorvidt den handleplan om 100 megawatt havvind, som var blevet sat i gang i 2021 som opfølgning på energistrategien, kunne betragtes som afsluttet. Det var ikke en sag, der spillede direkte ind på Bornholms Havvind.

– Spørgsmål om habilitet skal altid vurderes i forhold til den konkrete sag. Det fremgik også af juristernes udtalelse nu i forbindelse med den sag, som natur-, miljø-, og planudvalget netop har behandlet. For havde vi i udvalget valgt at overveje en anden anvendelse af de overskydende midler end den, som administrationen havde foreslået, så skulle habilitetsspørgsmålet have været vurderet på ny. Så konkret er habilitetsvurderingen. Og så konkret bør den være.

– Såfremt kommunalbestyrelsen på et tidspunkt skal tage stilling til om kommunen skal sætte penge i Bornholms Havvind, vil jeg naturligvis bede om at få foretaget en ny habilitetsvurdering. Og min mavefornemmelse siger, at den vil komme frem til, at jeg i den situation vil være inhabil, og at jeg derfor også selv vil stemme for, at jeg er inhabil.

– Da jeg efter valget både blev forperson for Beof og for natur-, miljø- og planudvalget, vurderede kommunens jurister, om man kan det. Og konklusionen var, at det kan man godt, men at der vil kunne opstå nogle konkrete situationer, hvor man vil være inhabil, siger Helle Munk Ravnborg.

 

 

Det siger loven om inhabilitet

"Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis:

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed."

"Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet."

Kilder: Forvaltningsloven og kommunestyrelsesloven

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 29-11-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Onsdag: Overvej at spise ude eller hente en omgang take away ;-). Fra 17-21 koster det dyrt at fyre op i pander, gryder og ovn. Gennemsnitsprisen for de fire timer er 5,27 kr./kWh. Vi savner en god gang vind til at presse priserne, men vejrudsigten skuffer helt frem til weekenden.  Brug strømmen efter kl. 22, selv om den koster 3 kr./kWh alt inklusive. Det er ikke sikkert, at det bliver billigere i morgen.

Bornholms energi og forsyning