Planer for Østre Skole falder på plads

NOTITS | ABONNENT | 2. MAJ 2023 • 11:02
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS | ABONNENT
2. MAJ 2023 • 11:02

Politikerne i regionskommunen kan nu vedtage plangrundlaget for den tidligere Østre Skole i Rønne endeligt. To planforslag har været i offentlig høring, og de to indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer.

Det fremgår af dagsordenen til natur-, miljø- og planudvalgets møde onsdag.

En ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen skal bane vej for, at den tidligere skole i fremtiden kan anvendes til helårsboliger og lettere erhverv. Det skal samtidig sikre, at bebyggelsens overordnede karaktertræk bliver bevaret.

Natur-, miljø- og planudvalget kan vedtage kommuneplantillægget, mens økonomi- og klimaudvalget kan vedtage lokalplanen. Når planerne er vedtaget, bliver de offentliggjort og derved gældende.