Her skal der spares – og her er konsekvenserne

Her skal der spares – og her er konsekvenserne
Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 6. SEP 2023 • 15:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
6. SEP 2023 • 15:30

Der bliver sparet på meget med den budgetaftale, som et flertal i kommunalbestyrelsen blev enig om tirsdag aften. Her er de vigtigste punkter om daginstitutionerne, skolerne og ældreplejen – og de vigtigste konsekvenser, som politikerne sad med i beskrevet form foran sig, da de valgte dem.

DAGINSTITUTIONER

Minimumsnormeringer i børnehusene
1,6 million

Forligspartierne sad med et spareforslag, der helt ville fjerne kommunens tilskud (3,8 millioner) til at få flere pædagoger i daginstitutionerne. Politikerne valgte at spare lidt under det halve beløb.

Legetøj og bøger m.m. i børnehusene
444.000

Børnehusenes budget til legetøj og “pædagogiske materialer” bliver beskåret med 25 procent. Forligspartierne valgte at lade det gælde hvert år frem til 2027, selvom de foran sig havde en anbefaling om at “genoverveje” beslutningen efter tre år.

SKOLER

Rønne bliver ét skoledistrikt
0 (1,9 million fra 2025. 4,6 million fra 2026)

Ideen kommer ikke fra sparekataloget, der havde et forslag om hele Bornholm som ét skoledistrikt. Herefter spurgte Enhedslisten i sommer til konsekvenserne af at gøre Rønne til ét distrikt med to skoler. Forældre i Rønne kan få sværere ved at få deres barn på den ønskede skole, fordi Center for Skole frit kan skabe flere klasser med de maksimale 28 elever fra centralt hold. Åvangsskolen og Søndermarksskolen får én skoleleder, der skal lede begge skoler. Forældre på de to skoler skal kun vælge én skolebestyrelse.

Modtageklasser for asylbørn 
735.000

Lidt mere end et årsværk forsvinder fra de særlige klasser for asylbørn på Hans Rømer Skolen. Det vil ifølge Center for Skole gøre det “vanskeligere for personalet at håndtere de komplekse problemstillinger og klassedynamikker, som modtageklasserne rummer”. Børnene er ukrainske flygtninge, alle andre flygtningebørn er på Paradisbakkeskolen og går fri af at blive beskåret.

Buskort til skole uden for eget distrikt 
410.000 (985.000 fra 2025)

286 elever, der har valgt en anden skole end deres distriktsskole, mister det gratis buskort. 

SFO-takst stiger 75 kroner pr. måned 
370.000

Skoletilbud for unge med misbrug 
645.000

Det særlige skoletilbud for unge med misbrug er kun blevet brugt af én elev. Center for Skole vil dog ikke udelukke, at flere kan følge. Skolerne vil få sværere ved at bidrage til at stoppe elevers misbrug. Sparekataloget opererede med at fjerne tilbuddet helt. Forligspartierne valgte med at halvere dets budget.

Mindre tilskud til store klasser 
819.000 (1.964.000 fra 2025)

I dag får skolerne et beløb pr. elev i store klasser med over 22 elever for at kunne undervise i mindre hold. Det tilskud bliver nu halveret. Ifølge Center for Skole vil elever i store klasser “opleve svækket trivsel og svækket faglig udvikling” uden holddeling.

Flere store skoleklasser 
700.000

Forslaget kommer ikke fra sparekataloget, og konsekvenserne af det er derfor ikke beskrevet. Men “Optimering af klassestørrelser” betyder flere klasser med mange elever.

Klasser over 22 elever 
150.000

Skolerne bliver mere presset til at skabe klasser af mere ens størrelse. For ønsker en skole for eksempel at skabe en klasse med 23 elever og en parallelklasse med 19 elever, vil skolen nu ikke blive kompenseret for elev nummer 23 i den ene klasse – fordi denne elev kunne have været elev nummer 20 i parallelklassen.

ÆLDREPLEJE

Plejeboligerne, støtte og samtaletid
3,5 million

343 beboere på plejecentrene får i dag ekstra hjælp ud over den grundlæggende: Til at få struktur på hverdagen, til samtaler med personalet og til at blive skærmet. De behov skal plejecentrene nu finde andre måder at tilgodese en del af. I sparekataloget blev indsatsen helt fjernet, men forligspartierne nøjedes med at halvere den. Mellem syv og 10 medarbejdere på plejeboligerne vil miste deres job.

Klippekortet forringes 
1,45 million (i alt)

Vil gælde både for borgere på plejecenter og de borgere i eget hjem, der modtager mere end 10 timers hjemmepleje om ugen. Begge grupper kan i dag få klippekort til ekstra hjælp. Sparekataloget rummede forslag om helt at fjerne klippekortet, men forligspartierne valgte kun at halvere det beløb, som klippekortene koster kommunen. 31 bornholmere i eget hjem bruger klippekortet.

Vaskehandsker til personlig hygiejne 
1,3 million

Ældreplejen bruger allerede i dag vaskehandsker som forsøg, og erfaringerne er gode: Positiv effekt på hudplejen hos de ældre, der også bliver mere selvhjulpne. Desuden bruger ældreplejen mindre tid på personlig hygiejne ved besøg hos borgerne. Landsdækkende erfaringer viser det samme. Vaskehandsker rulles nu ud over hele ældreplejen.

Madpakker, ikke nysmurte snitter 
300.000 (600.000 fra 2025)

Slut med at hjemmeplejeren smører friskt rugbrød. I stedet vil hjemmeplejeren have madpakker med. Hver femte bornholmer, der modtager hjemmepleje, får i dag hjælp med frokosten. Kan ifølge sparekataloget få den konsekvens, at nogle ældre får højere udgifter til mad eller helt vælger frokosten fra.

Indsats for mere selvhjulpne ældre 
710.000

Kommunen har i en årrække arbejdet på at sætte flere ældre i stand til at være mere aktive og klare flere opgaver selv. Her forsvinder de samtaler med plejepersonalet, der knyttede sig til den såkaldt “rehabiliterende indsats”.

Robotstøvsugere 
380.000 (759.000 fra 2025)

Staten har meldt ud, at ældre ikke skal være berettiget til hjælp til støvsugning, gulvvask og opvask, hvis det er muligt at klare opgaverne med teknologi som robotstøvsugere og opvaskemaskiner. Det præcise sparede beløb er uvist, da knapt 800 ældre bornholmeres forhold og evner først skal vurderes individuelt.