Rasmus har fået en udsigt i Tejn

Rasmus har fået en udsigt i Tejn
Rasmus Baldus er ved at afslutte elektrikergrundforløbet på Campus Bornholm og skal snart ud på sin læreplads. Foto: Holger Larsen
DAGENS NAVN | ABONNENT | 23. MAJ 2023 • 05:30
Holger Larsen
Journalist
DAGENS NAVN | ABONNENT
23. MAJ 2023 • 05:30

Rasmus Baldus har været udsendt soldat. Nu er han flyttet til Bornholm, er i gang med elektrikeruddannelsen og ny næstformand i Tejn Borgerforening.

Hvor kommer du fra?

– Jeg er født og opvokset i Hedehusene sammen med mine forældre og to brødre. Vi flyttede til Taastrup, da mine forældre blev skilt.

– Jeg startede på gymnasiet, men gik ud efter halvandet år. Jeg begyndte at arbejde og var både i SFO, på fritidshjem og i en børnehave. Ved siden af havde jeg fritidsjob i forskellige butikker. Jeg var også lørdagsomdeler i Post Danmark.

Fortæl om din tid i forsvaret?

– Jeg startede som værnepligtig i Fredericia i 2009 og fortsatte med konstabeluddannelsen. Jeg blev fastansat og blev udsendt til Afghanistan. Jeg blev udlånt til Søværnet, hvor vi sejlede ud for Somalia. Det var så der, jeg mødte min kone, Louise, som var i Søværnet.

– Jeg boede i Fredericia, hun boede på Bornholm og arbejdede i Frederikshavn. Allerede da vi var ud for Afrika, vidste jeg, at jeg skulle til Afghanistan igen. Så jeg sagde til Louise, at jeg syntes, at vi havde odds imod os. Men hun sagde: Man skal aldrig sige aldrig. Så vi prøvede, om vores forhold kunne fungere, og nu har vi været gift i otte år.

Hvorfor flyttede I til Bornholm?

– Mens jeg var i Afghanistan, købte vi hus i Fredericia. Da vi fik vores første barn, gik Louise i land. Da vi skulle have barn nummer to, kunne vi godt mærke, at der var langt til bedsteforældrene – Louises forældre på Bornholm og mine på den københavnske vestegn.

– Hvis vi skulle prioritere min familie, kunne vi med vores økonomi få en toværelseslejlighed, mens vi ved at flytte til Bornholm, hvor Louise har en stor familie, kunne købe hus med have. Så vi valgte at flytte til Bornholm, og det er vi rigtig glade for.

– Jeg har aldrig været det store naturmenneske. Men det her klippeland, vi har oppe på nordlandet, det kan noget. Jeg har skullet vænne mig til at have en udsigt fra huset, for ellers har jeg altid kigget ud på en hæk eller en vej.

 

Hvad så med dit arbejde?

– Jeg blev overflyttet fra Fredericia til Almegårds Kaserne. Jeg startede som uddannelsesbefalingsmand, men blev efter kort tid eskadronsbefalingsmand. Det var rigtig spændende.

 

Men du vælger alligevel at forlade forsvaret for at tage en civil uddannelse?

– Den kontraktform, jeg var ansat på, udløber når jeg fylder 35, og det er jeg lige blevet. Så enten skulle jeg tegne en ny kontrakt med langtidsansættelse, eller også skulle jeg stoppe og udnytte den ret til civil uddannelse, som jeg havde optjent. Jeg skule bare starte på uddannelsen, før jeg fyldte 35, så det valgte jeg.

Hvorfor blev det elektrikeruddannelsen?

– Jeg synes, det er vigtigt, når man tager en uddannelse, at man selvfølgelig synes, at det er interessant, men også at der er gode jobmuligheder bagefter. Jeg havde siddet på en kontor i tre år, så jeg havde også lyst til at komme ud at bruge hænderne igen.

– Jeg er ved at være færdig med grundforløbet på Campus Bornholm, og jeg har tegnet en lærekontrakt med El og VVS Center.

– Jeg synes, at det faglige niveau her på grundforløbet er rigtig spændende. Vi har en dygtig lærer, som er god til at favne os 22 i klassen. Der er en på 50 år, mig på 35, en håndfuld i slutningen af 20’erne, og resten er unge mennesker.

– Jeg er rigtig glad for det, og jeg savner ikke kasernen. Det kan godt være, at jeg kommer til det, når jeg står fjerde uge i træk ude i en grøft og trækker kabler.

 

Har du sagt definitivt farvel til forsvaret?

– Ikke helt. For jeg er stadig på kontrakt, mens jeg er under uddannelse og får noget løn fra forsvaret.

Hvorfor har du engageret dig i Tejn Borgerforening?

– Det frivillige arbejdede startede med, at jeg kom i forældrerådet i Tejn Børnehus og i dagtilbudsbestyrelsen. Det var spændende, men det er slut nu, hvor vores yngste datter skal starte i skole.

– Men så blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til borgerforeningens bestyrelse, og jeg vil gerne bidrage til, at vi som by bedre kan samle os om borgerforeningen. Vi har haft to møder i den nye bestyrelse, og lige nu kører vi driften, mens vi taler om, hvad vi vil på længere sigt.

Kommer du med nye ideer til, hvad der skal ske i Tejn?

– Ja, det synes jeg, og det synes jeg, at alle i bestyrelsen gør. Men jeg er tilflytter. Fire år er ikke særlig lang tid at have boet her. Men jeg ser nogle ting fra et børnefamilieperspektiv, hvor andre i bestyrelsen måske ser det mere fra et bedsteforældresynspunkt.

– Vi snakker for eksempel om, at det kunne være hyggeligt at lave "vi spiser sammen på havnen" med nogle lege for børnene bagefter.

 

 

Rasmus Baldus

35 år, bor i Tejn.

Gift med Louise (33 år), der er sosu-assistent på Bornholms Hospital.

De har børnene Andrea (7) og Agnes (5).