Lokalformanden tager endnu en tørn

Lokalformanden tager endnu en tørn
Niels Chresten Andersen blev tirsdag aften valgt som lokalformand for Kristendemokraterne af partiets medlemmer på Bornholm. Foto: William Sonne Kaalø
DAGENS NAVN | ABONNENT | 14. SEP 2023 • 05:30
DAGENS NAVN | ABONNENT
14. SEP 2023 • 05:30

Niels Chresten Andersen blev tirsdag valgt som ny lokalformand for Kristendemokraterne - en post han også bestred fra 2014 til 2019. Han er vokset op i et hjem, hvor det var naturligt at diskutere politik og samfundsforhold - og det prægede ham til senere at engagere sig i politik. Senest har han været organisatorisk næstformand i partiet på landsplan.

Har du altid boet på Bornholm?

– Nej. Jeg er født og opvokset på Bornholm, og så har jeg sammen med min kone boet ni år i Hillerød, inden vi kom tilbage.

Hvad lavede du der?

– Det meste af tiden var jeg partisekretær i Kristeligt Folkeparti, som det hed dengang. Der var jeg øverste embedsmand.

Hvorfor kom du så tilbage til Bornholm?

– Det var først og fremmest, fordi vi fik vores første datter, Andrea. Hun kom til, og så kunne vi ikke fortsætte det liv, vi havde. Vi havde oprindeligt aftalt, at vi ville tilbage.

Var det, fordi arbejdet som partisekretær tog for meget tid?

– Ja. Som partisekretær havde jeg 100 rejsedage om året i hele landet. Det er lidt uforeneligt, når man har et lille barn. Så jeg skulle have et andet job. Amtet søgte efter en eller anden, der kunne hjælpe med at starte et EU-kontor, og det synes jeg lød meget interessant. Jeg havde været spidskandidat til europaparlamentsvalget for partiet i 1994, så den bød jeg ind på og fik det foran 55 andre ansøgere - så det var meget fint.

Har du altid været politisk interesseret?

– Ja. Politik, samfundsforhold og specielt det lokale blev altid drøftet åbent derhjemme ved middagsbordet. Jeg er vokset op i et hjem, hvor det var helt almindeligt, man tog stilling til tingene og havde nogle rigtig gode diskussioner indimellem - for vi var ikke enige om alt. Mine forældre var ikke partipolitisk aktive, men de forholdt sig åbent til det, der skete, og det påvirkede helt klart os børn.

Da du blev ældre, var du partipolitisk engagereret. Har det altid været Kristeligt Folkeparti og senere Kristendemokraterne?

– Ja. Der sker det, at jeg som 18-årig begynder at bevæge mig ind i nogle kristne miljøer - altså missionsforeningerne her på Bornholm. Det prægede selvfølgelig min holdning til menneskesyn, næstekærlighed og forvalteransvar - de ting, man i kristendommen har relation til i politik og samfund. Derfor var det helt helt naturligt for mig at melde mig ind i Kristeligt Folkepartis Ungdom i 1979. Der har jeg været lige siden (i partiet, red.).

Hvad laver du til daglig?

– Jeg har næste år været 30 år i amtet og senere kommunen. Det meste af min tid handler om EU-information og internationalt samarbejde. Ved siden af har jeg lidt mindre tidskrævende opgaver som kommunal veterankoordinator, så jeg har med tidligere udsendte at gøre, som vi har over 500 af bosiddende på Bornholm. Jeg sidder også på frivillighedsområdet og betjener Frivillig Forum Bornholm, som kommunen tilbyder. Men det meste af tiden handler om EU.

Du har været lokalformand for Kristendemokraterne tidligere. Nu har du stillet op igen?

– Man kan sige, jeg har tilbudt at tage posten. Der skal helst være én, der sidder for bordenden og laver dagsordener, og det ligger normalt til mit højreben. Da jeg stod af i 2019 var det, fordi Isabella Arendt bad mig om at stille op til hovedbestyrelsen og gå ind i partiets ledelse som næstformand. Der var jeg indtil november sidste år, hvor jeg sagde: Nu stopper det her show på landsplan for mit vedkommende - nu koncentrerer jeg mig om det lokale. Jeg sidder med i bestyrelsen i forvejen og er ofte med til at forberede dagsordener - så i realiteten er der ikke den store forskel.

Var der ikke andre, der gad at være lokalformand?

– Kandidater til formands- og kassererposten hænger ikke på træerne. Så det var en aftale om, at Martin (Pihl Sode, nu tidligere formand, red.) fortsætter i bestyrelsen, og så sagde jeg ok til at overtage formandshvervet.

Er du bekymret for de etablerede partiers fremtid?

– Ja, det kan jeg godt være. Både i forhold til partierne, men også i foreningslivet generelt. Vi må jo konstatere, at aldersgennemsnittet af de aktive er stigende - og det er svært at få de yngre generationer fast ind i arbejdet i langt de fleste foreninger og partier. Det er den gamle garde, som får det til at hænge sammen. Det kan jeg godt være lidt urolig over.

Har du selv nogle politiske ambitioner om at gøre indtog i kommunalpolitik?

– Nej, det er det lidt sjove ved mig: Jeg er sådan en rigtig organisations-gut. Både da jeg var partisekretær og næstformand var det på det organisatoriske niveau. Det ligger meget typisk til mig. Jeg har store ambitioner på partiets vegne og vil meget gerne fastholde vores mandat i kommunalbestyrelsen på Bornholm. Så prøver jeg at gå ind og være en støttefunktion, der sørger for, at tingene hænger sammen, og der er opbakning til den, der sidder i kommunalbestyrelsen. Skulle ulykken være ude og ikke andre vil, træder jeg til - jeg er jo stedfortræder for Bjarne Hartung Kirkegaard. Så det er ikke fordi, jeg har angst.

Blå bog: Niels Chresten Andersen

63 år

Bor i Rønne

Gift med Helene.

Har to voksne døtre.

Var senest lokalformand i Kristendemokraterne på Bornholm fra 2014 til 2019.