Jeg laver alt det, som præsterne ikke kan nå

Jeg laver alt det, som præsterne ikke kan nå
Karenbodil Madsen spiller xylofon og synger til babysalmesang. Privatfoto
DAGENS NAVN | ABONNENT | 22. MAJ 2023 • 05:30
Anna Holm
Journalist
DAGENS NAVN | ABONNENT
22. MAJ 2023 • 05:30

60-årige Karenbodil Madsen er fuldtidsansat som kirke- og kulturmedarbejder i Skt. Nicolai Kirke og vikarier som organist i sin fritid. Hun ser det som et privilegie, at hun i sit arbejde kan hjælpe mennesker.

Fortæl om dit arbejde i Skt. Nicolai Kirke?

– Jeg er ansat i kirken som det, nogen kalder en sognemedarbejder, og andre kalder kirke- og kulturmedarbejder. Når folk spørger mig, hvad jeg laver i kirken, så plejer jeg for sjov at sige, at jeg laver alt det, som præsterne ikke kan nå. Jeg har ikke ansvar for gudstjenesterne eller de kirkelige handlinger, men der er meget andet, man kan lave i kirkeligt regi.

– Jeg er ansat til at lave noget for børn og unge. For eksempel babysalmesang og sangundervisning for de lidt ældre børn. Jeg hjælper også til med minikonfirmanderne og konfirmanderne. Så er der også alle de børnevenlige familiegudstjenester, spaghettigudstjenester og senest småbørnsgudstjenester, hvor jeg går ind og hjælper præsterne. Det er den ene store del af mit arbejde. 

– Så er der noget, der hedder meninghedsplejen og kirkens dagligstue, hvor jeg er den, der har ansvaret for kontakten med de frivillige. For eksempel har vi en telefonkæde, hvor man kan blive ringet op hver morgen hele året rundt. Den der tanke om, hvad hvis jeg en dag er død, og ingen opdager mig. Eller det kan være, at man er syg, så man kan gå og falde. Jeg er så den, man ringer til, hvis man gerne vil med i ordningen, og jeg har også kontakten til de frivillige, der ringer ud til folk.

– Det er også mig, man skal kontakte, hvis man for eksempel vil have en besøgsven eller have hjælp af vores handy-gruppe, der hjælper med småting som at sætte en lampe op, skifte et batteri eller sy en knap. Sådan nogle småting, som kan være rart at få hjælp til.

Hvorfor er folkekirken vigtig for lokalsamfundet på Bornholm?

– For det første mener jeg, at kirken har et godt og vigtigt budskab, nemlig evangeliet, at gud elsker alle mennesker og har givet sin søn for at frelse os. Det er noget, vi alle kan få glæde af, men derudover så er livet ikke altid en dans på roser. Alle mennesker oplever udfordringer og svære ting. Der mener jeg, at kirken kan være med til at hjælpe både med det budskab, vi har, men også ved at gøre noget. At være noget for hinanden, næstekærlighedsbuddet, det var også noget, Jesus talte om, da han vandrede på jorden.

Du er gift med præst Peter Hauge Madsen. Hvordan er det at være præstefamilie på Bornholm?

– Det har vi været utrolig glade for. Det er jo ikke et 8-16 job. Så det er noget, man skal være enige om, at det vil man gerne. Det er dejligt at få lov til at møde mennesker i mange situationer og få lov til at være noget for dem på den ene eller anden måde. Måske bare med en snak eller med en hjælpende hånd. Det er meget meningsfuldt.

Hvad betyder mest for dig i dit arbejde?

– Det, der betyder mest for mig, er, når jeg oplever, at der er nogen, der bliver glade. I ungdomsarbejdet er der en pige, som kan være helt trist, når hun kommer på grund af de udfordringer, hun har, men når jeg så oplever at lige så stille, så tør hun op, og hun er glad, når hun går hjem, så tænker jeg, at så har jeg gjort en forskel den eftermiddag. Det kan også være en samtale, der kan lette en person. Det, at jeg kan gøre en forskel for mennesker, betyder meget.

Hvad er din faglige baggrund?

– Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i mange år og har taget noget ekstrauddannelse for sognemedhjælpere. Jeg har også uddannet mig som PO-organist på Kirkemusikskolen (to års fuldtidsstudie, som svarer til en bachelor som organist, red.). Jeg har spillet, siden jeg barn, så det var en spændende mulighed. Men det har også givet mig noget til mit arbejde. Der er organistmangel her på øen, så jeg vikarierer organisterne i min fritid, når jeg kan i forhold til mit arbejde.

Hvad kan kombinationen af kirke og musik i din optik?

– Jeg har altid selv været glad for musik. Hvis man for eksempel har haft en dag, hvor man har været trist eller bange, så kan sangen faktisk lette på det. Sang og musik er også en vigtig del af kristendommen. Flere steder i biblen bliver man faktisk opfordret til at synge og spille. I mine teenageår var der nogle sange med bibeltekst, som jeg lærte, og det var en god måde for mig at lære nogle tekster på. De sidder fast. Det er ligesom, når man taler med ældre mennesker, der har lært salmevers engang. Det betyder noget for dem senere, at de har lært det udenad og kan huske teksterne. Mange af salmerne har nogle dybe ord.

Hvilke kommende arrangementer hos jer, synes du man skal holde øje med?

– Vi har som noget nyt småbørns gudstjenester, som man som børnefamilie skal holde øje med. Vi holder dem den første søndag i juni, juli og august, hvor der ellers er meget andet, der holder sommerferielukket.

– Tre gange i løbet af sommeren holder sognepræst Henriette solnedgangsandagter ved Nørrekaas.

– Den 21. juni har vi sangmaraton i præstegårdsladen, hvor vi synger i 12 timer fra højskolesangbogen, og man kan komme og gå, som det passer en.

– Anden pinsedag er der fælles gudstjeneste inde i Kyllingemoderen med de fleste af øens folkekirker. I opbygning minder det om en traditionel gudstjeneste, og i år kommer der en tidligere biskop ovrefra, Lise-Lotte Rebel, der skal prædike. Der er tradition for, at børnekorene fra hele øen kommer og synger. Det plejer at være festligt, og så kan man tage sin egen frokostkurv med og nyde bagefter.

Karenbodil Madsen

60 år

Kirke- og kulturmedarbejder i Skt. Nicolai Kirke

Er gift med sognepræst Peter Hauge Madsen og har tre børn

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 30-11-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag - fredag morgen: På den anden side af midnat venter dig fornuftige priser i omegnen af 2,30 kr./kWh alt inkl. Vinden er fortsat svag og den nordiske vandkraft lader også vente på sig - derfor endnu en dag med et højt prisniveau med tæt på 6 kr./kWh alt inkl. mellem 17 og 18. Opdateret 13.07. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning