Så meget koster beredskabet

NOTITS | 21. MAR 2024 • 17:40
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
21. MAR 2024 • 17:40

Det er ikke gratis at slukke ildebrande, fjerne forurening og bekæmpe oversvømmelser. Disse og mange andre opgaver løser det kommunale beredskab, enten selv eller ved at udlicitere dem til andre aktører.

Sidste år brugte regionskommunen 11,2 millioner kroner på beredskabet, og mere end halvdelen gik til sluknings- og redningsindsatsen, en assistancekontrakt for alle kommunens køretøjer samt udgifter til overfladeredning, der har erstattet dykkertjeneste.

Godt fire millioner kroner er gået til personaleudgifter, der omfatter indsatsledertimer og uddannelse, og lidt mere end en million kroner er gået til køretøjer og brændstof. Resten af pengene er brugt på blandt andet antennemaster og telefoner, at gøre rent efter oliespild og projektet Bornholms Brandkadetter.

I 2024 er der afsat 12,1 millioner kroner til beredskabets opgaver.