Filosofisk foredragsrække dykker ned i eksistensen

NYHED | 21. SEP 2023 • 15:30
NYHED
21. SEP 2023 • 15:30

Folkeuniversitet byder på 10 foredrag, som med udgangspunkt i middelalderen bevæger sig op gennem filosofiens historie.

Store tænkere – fra Thomas Aquinas til Habermas.

Ja, intet mindre kan man blive klogere på, når Bornholms Folkeuniversitet tirsdag den 26. september starter efterårets filosofiske foredragsrække.

De i alt 10 foredrag afholdes tirsdag aftener klokken 19-21 i mødesalen på Rønne Bibliotek, oplyser en pressemeddelelse.

Foredragsrækken er tilrettelagt af Kurt Peters, Henrik Aakerlund og Viggo Andreas Andersen, og foredragene holdes af undervisere fra forskellige universiteter og Folkeuniversitetet i København.

Der gås kronologisk til værks begyndende i middelalderen, hvor Thomas Aquinas introduceres. Han er vigtig i religionsfilosofien, blandt andet grundet sine beviser for Guds eksistens.

Så følger tre foredrag fra "frihedsrevolutionernes tidsalder", hvor politisk filosofi er i fokus. Først drejer det sig om Rousseaus tanker, om hvordan frihed og lighed kan eksistere, samtidig med at mennesker underlægges en samfundspagt.

Marx og frihed

Dernæst behandles "liberalismens fader", John Locke, hvis tanker om individuelle frihedsrettigheder banede vej for både den amerikanske og franske revolution samt de moderne demokratier.

At Karl Marx har noget væsentligt at sige om frihed er måske mindre kendt, men i Marx-foredraget behandles hans filosofiske humanisme, hvor det diskuteres, om mennesket har mulighed for at skabe sin egen historie, eller om det er underlagt kapitalismen som et mekanisk system, der bestemmer historiens udvikling.

De følgende foredrag koncentrerer sig om andre aspekter af menneskets liv, idet der her fokuseres på problemstillinger i etikken, metafysikken og livsfilosofien. Der gives en gennemgang af Nietzsches værk, "Moralens oprindelse", hvor han leverer et stridslystent forsøg på at afdække det moderne menneskes forståelse af sig selv og livet.

Dette er også emnet i den analyse af den menneskelige tilværelse, som Heidegger har fremstillet i værket "Væren og Tid", der efterfølgende behandles.

Vores forhold til omgivelserne, naturen og andre mennesker, står også centralt i K.E. Løgstrups filosofi. At vores virkelighedsopfattelse også i høj grad er blevet påvirket af videnskaben, er emnet, når Niels Bohrs filosofiske tanker i forlængelse af kvantefysikken behandles.

Det gode liv

Mange kender sikker Iris Murdoch som romanforfatter, men hun var også filosof og har især beskæftiget sig med moralfilosofi, altså tanker om det gode liv, hvilket er emnet i foredraget om Murdoch.

Der afsluttes med en gennemgang af nogle af de tanker om erkendelse og politik, som en endnu levende mastodont i den filosofiske verden har fremsat, nemlig Jürgen Habermas.

Alle er velkomne til foredragsrækken eller til enkeltforedrag, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

En trykt udgave af "Bornholms Folkeuniversitets Program for sæsonen 2023-2024" findes på bibliotekerne, og det kan også downloades på bibliotekets hjemmeside.