50 år er gået, og de tomme huse spøger stadig

50 år er gået, og de tomme huse spøger stadig
Allinge har brug for, at der kommer styr på bopælspligten, og at der bliver bygget nye boliger, mener man i Allinge-Sandvig Byforening. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ALLINGE SANDVIG | ABONNENT | 21. JAN 2023 • 05:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ALLINGE SANDVIG | ABONNENT
21. JAN 2023 • 05:30

Allinge-Sandvig Byforening, som netop har holdt rund fødselsdag, har to store udfordringer på dagsordenen.

 

– Det er levende byer, vi er interesseret i, og ikke kun sommerbyer.

Udtalelsen kunne være faldet i dag om de små bornholmske kystbyer.

Men i dette tilfælde er den faktisk 50 år gammel. Citatet er fra den stiftende generalforsamling i Allinge-Sandvig Byforening den 17. januar 1973. Personen, der sagde det, var formanden for Byforeningen Svanekes Venner, Flemming Larsen, der var blandt gæsterne ved mødet.

Flemming Larsen glædede sig ifølge Bornholms Tidendes referat over, at Allinge-Gudhjem Kommunalbestyrelse var begyndt at gribe ind overfor ulovlige nedlæggelser af helårshuse, og han rådede foreningen til at være med i dette arbejde.

På den måde er der ikke så meget nyt under solen ved Allinge-Sandvig Byforenings 50 års fødselsdag i 2023.

Liv i Allinge

– Den helt store udfordring er at holde liv i Allinge, og helst også få bygget nogle nye huse. Vi har store huse, hvor der tidligere har boet flere familier. Nu bor der måske kun en enkelt, og resten er indrettet til ferieudlejning. Det giver ikke liv, i hvert fald ikke til hverdag. Hotellerne opkøber huse, og så bor der måske personale i tre måneder, men hvad så resten af tiden, spørger foreningens næstformand, Anders Koefoed Larsen.

– Det dræber byen, hvis man ikke får gjort noget ved det, tilføjer han.

Anders Koefoed Larsen oplyser, at man har et medlem af bestyrelsen, der tager sig specielt af arbejdet med tomme helårsboliger, og at man arbejder sammen med kommunen om det.

– Men det er stort og kompliceret, siger han.

Næstformanden siger, at Folkemødet har været med til at give en fantastisk udvikling på mange områder.

– Men det er også det, der giver problemer med fleksboligbrug. For så er folk pludselig interesserede i at bo her. Det er godt nok, men det skal jo være hele året, siger Anders Koefoed Larsen.

 

Formand Lene Vinberg og næstformand Anders Koefoed Larsen ved receptionen i tirsdags i anledning af Allinge-Sandvig Byforenings 50 års jubilæum. Da Lene Vinberg tiltrådte formandsposten i 2017, boede hun i Rønne. Men nu er hun vendt tilbage til Allinge, hvor hun kommer fra. Foto: Holger Larsen

 

Brug for nye boliger

En anden udfordring er, at foreningen gerne ser nyt boligbyggeri i området:

– Folk vil gerne bo i Allinge. Men der mangler boliger. Vi har forsøgt at gøre et boligselskab interesseret i at bygge nogle flere huse. Men de vil have kommunen til at købe en grund og byggemodne. Men kommunen vil ikke købe, fordi man har andre grunde til salg. Men dem er boligselskabet ikke interesserede i, fordi det er med meget skrånende terræn, hvor det ikke vil være praktisk at bygge ældreboliger.

– Så vi sidder og kigger, mens den ene kaster bolden videre til den anden, siger Anders Koefoed Larsen, der mener, at nye, mindre boliger kunne være med til at frigøre nogle af byens store huse til børnefamilier.

 

 

191

Allinge-Sandvig Byforening har en god opbakning.

191 husstande er medlemmer af foreningen.

– Vi har ligget stabilt lidt over 200 i mange år. Nu er vi på 191, efter at have slettet dem med kontingentrestancer, oplyser Anders Koefoed Larsen.

 

 

Ingen protestforening

Der var omkring 100 deltagere i den gamle Thestue i Sandvig til den stiftende generalforsamling i 1973.

Kunstmaler Hans Helving havde taget initiativet. Han nævnte blandt andet om tankerne bag foreningen, at den ville være mere uafhængig end den eksisterende turist- og erhvervsorganisation Aste (som blev nedlagt i 2016, red.).

– Vi skal ikke være en protestforening, men vi skal så sandelig heller ikke være tandløse. Vi skal være aktive for at sikre det miljø, vi er glade for at bo i, sagde Hans Helving.

Anders Koefoed Larsen forklarer, at der nok var et meget rigt foreningsliv, og at der en gang også har været en Allinge Borgerforening, men lige netop det med bevarelse af området, bygningskultur med videre, var der ikke nogen til at varetage.

Ikke tandløs

– Et af vores æresmedlemmer, Preben Simonsen, var formand for byforeningen i mange år, og han var meget opmærksom med hensyn til byggeri af skorstene, tagbelægning, karnapper med videre. Det blev der brugt mange kræfter på, men den slags får vi slet ikke lov til at blande os i længere, konstaterer Anders Koefoed Larsen om udviklingen.

Det skal ikke forstås sådan, at byforeningen er gået hen og blevet tandløs, men i dag er det nok de lidt større sager, hvor man bliver hørt.

– Vi har lige fået en forespørgsel fra kommunen om parkeringspladser, placering af ladestandere til elbiler med videre. Så der kan vi komme med en udtalelse. Så vi bliver stadig inddraget, men meget foregår, uden at vi bliver spurgt.

Næstformanden mener, at kommunesammenlægningen kan være medvirkende til den udvikling.

– Selv om øen ikke er blevet større, er afstandene blevet længere. Altså afstandene til kommunalbestyrelse, udvalg og embedsværk, siger Anders Koefoed Larsen.

 

 

Byforeningens formål

Allinge-Sandvig Byforenings formål står nedfældet i vedtægterne:

• At arbejde for at fremme borgernes interesse for at bevare Allinge-Sandvigs kulturhistoriske særpræg og udtryk, gældende både for bygninger, gadebilleder og natur.

• At fremme interessen for lokalhistorien ved at opbevare, registrere og formidle lokalhistorisk arkivmateriale.

• At holde medlemmerne orienteret om planer og arbejde, som falder inden for foreningens formål, samt at formidle kontakten til de respektive myndigheder og andre implicerede.

 

 

 

Kærnehuset

Medborgerhuset Kærnehuset på Kirkepladsen i Allinge er omdrejningspunktet for aktiviteterne i Allinge-Sandvig Byforening, og her ligger det lokalhistoriske arkiv.

– Kærnehuset er vores fælles hus i byen, hvor alle foreninger i byen kan komme. Der er bridge, gymnastik, foredrag og meget andet, siger Anders Koefoed Larsen om aktiviteterne i huset, som er den gamle skole i Allinge.

Det var meningen, at aktiviteterne i huset skulle flytte til det nu forliste projekt Nordliv i Bornholms Idræts- og Kulturcenter (tidligere Nordlandshallen).

– Vi er glade for at være i Kærnehuset, selv om det måske ikke er så praktisk, at vi har arkivet på første sal. Men der er jo en stolelift, siger Anders Koefoed Larsen.

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 09-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Lørdag eftermiddag - søndag morgen: Kulden har sluppet sit tag, og søndag morgen er der rigtig gode elpriser til dem, der kan flytte deres forbrug. Mellem 00 og 05 svinger priserne mellem 1,67 og 1,59 kr./kWh alt inkl.  Opdateret 13.10 Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning