Usædvanligt tiltag skal bane vej for nye boliger

Usædvanligt tiltag skal bane vej for nye boliger
Flere vil gerne bo i Allinge, og derfor er der brug for nye boligbyggerier, mener man i Allinge-Sandvig Byforening. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 2. JUN 2023 • 11:00
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
2. JUN 2023 • 11:00

Allinge-Sandvig Byforening sætter gang i utraditionelt initiativ.

– Der er stor interesse for at komme til at bo i Allinge, konstaterer Steen Gornitzka, bestyrelsesmedlem i Allinge-Sandvig Byforening, som tager et usædvanligt initiativ for at skaffe flere boliger i Allinge.

Det sker sideløbende med, at byforeningen er aktiv for at komme den ulovlige nedlæggelse af helårsboliger til livs.

"Vi ser desværre gang på gang, at boliger der sælges i Allinge, ikke bliver brugt i henhold til helårsbopælspligten. De nye ejere flytter ikke hertil og bidrager derfor ikke med liv i byen, brug af børneinstitutioner og skatteindtægter. For at stå stærkere over for boligselskaber og bygherrer, prøver vi at undersøge, hvor mange der måske vil være interesseret i en nybygget leje- eller andelsbolig i Allinge", indleder byforeningen et opslag, som er på vej ud på de sociale medier.

Flere muligheder

Steen Gornitzka fortæller, at både boligselskaber og kommune er positive i forhold til nye boligbyggerier i Allinge, men at man oplever, at man siger, at det er de andre, der skal tage initiativet.

Han nævner, at der har været et projekt for boliger på den tidligere vaskerigrund på Birkebakken, som tilsyneladende er gået i stå, men at der også er andre grunde, som kan bruges.

– Så holdt vi et møde med Linda Kofoed Persson (formand for erhvervs-, bolig- og beskæftigelsesudvalget red.), for at gøre hende opmærksom på, at vi mangler nogle lejeboliger i Allinge. Hun syntes, at vi skulle tage fat i de almene boligselskaber, for som kommune er man positiv. Hun foreslog så, at vi undersøgte interessen for at kunne præsentere den for boligselskaberne, siger Steen Gornitzka.

Det gør byforeningen nu, hvor man laver en undersøgelse, hvor ingen navne bliver offentliggjort.

Man spørger om interessen i enten leje- eller andelsbolig – eller begge dele, om hvor mange værelser man ønsker i sin bolig, og om man bor i hus og ønsker en lejebolig i stedet for.

Det sidste spørgsmål, fordi man også har en formodning om, at nye, mindre boliger vil kunne frigive nogle af byens store huse til børnefamilier.

Nye argumenter

Håbet er, at undersøgelsen vil give byforeningen nogle argumenter og tal i bestræbelserne på at få gang i boligbyggeriet i Allinge:

– Vores tanke er, at når vi – og det bliver nok til efteråret – har samlet ønskerne sammen, så henvender vi os igen til dem, der vil og kan bygge lejeboliger. Hvis de stadig ikke vil, spørger vi, om der er nogen, der vil bygge andelsboliger eller ejerlejligheder, forklarer Steen Gornitzka.

– Så går der måske to-tre år med det. Men hvis vi ikke gør noget, går der måske fem-seks år, før der sker noget, slutter Steen Gornitzka.