Staten sikrer plads nok til boligområde i Rønne

Staten sikrer plads nok til boligområde i Rønne
Dele af området tættest på løkkerne i Rønne Syd ligger egentlig for tæt på skov til at kunne bebygges. Det ændrer en afgørelse fra Miljøstyrelsen på. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | ABONNENT | 9. DEC 2022 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
9. DEC 2022 • 15:30

En del af et planlagt boligområde i Rønne Syd ligger inden for skovbyggelinjen. Miljøstyrelsen har afgjort, at det er i orden.


Miljøstyrelsen har med en afgørelse sikret, at der er plads nok til at bygge de boliger, der er planlagt på ydersiden af løkkerne i Rønne Syd. Området tættest på løkkerne ligger egentlig for tæt på skov, men det ændrer afgørelsen på.

Den såkaldte skovbyggelinje betyder, at man ikke må bygge inden for 300 meter af en skov. Det skal sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Den mest bynære del af det nye boligområde ligger for tæt på både offentlig og privat skov.

Regionskommunen har derfor henvendt sig til Miljøstyrelsen med et ønske om at få reduceret skovbyggelinjen inden for delområde 1 i lokalplan 127, der er det område, der ligger lige på ydersiden af Kløverløkken, Valmueløkken og Hasselløkken. Delområdet skal rumme ny åben, lav bebyggelse med en byggehøjde på maksimalt 7,5 meter.

Konkret har kommunen søgt om at få reduceret skovbyggelinjen med cirka 50 meter fra skoven mod nord og cirka 100 meter fra skoven mod syd.

Kommunens egen vurdering er, at reduktionen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter eller påvirke beskyttet natur.

Den vurdering lægger Miljøstyrelsen til grund for sin afgørelse og at reducere skovbyggelinjen, som kommunen ønsker. Styrelsen har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, skriver den. Endvidere lægger Miljøstyrelsen vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, hvilket også fremgår af ansøgningen.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning