Kun personer fra et land kan træde direkte til i ældreplejen

NYHED | ABONNENT | 3. MAJ 2022 • 15:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
3. MAJ 2022 • 15:30

Lad os løse en del af ikke mindst ældreplejens problem med mangel på arbejdskraft ved at ansætte personale fra de andre EU-lande, foreslog Dansk Folkeparti i november, efter at flere partier også havde været enige om det i valgkampen. Men det er ikke så simpelt, og her og nu kan Bornholm faktisk kun spejde over vandet til Sverige.

 

Det bliver ikke så lige til at løse problemet med Bornholms mangel på arbejdskraft ved at hente nye hænder ind fra andre lande i Europa.

Kommunens største problem på den front har længe været manglen på social- og sundhedspersonale til ældreplejen, hvor stillinger ikke er blevet besat.

Ufaglærte fra andre lande i EU kan uden videre få arbejde i Danmark, hvis de bare kan få arbejdstilladelse. Men for omkring 100 erhverv gælder det, at også EU-borgere først kan arbejde i Danmark, hvis deres uddannelse og eksamensbevis er blevet godkendt.

Omkring både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er det kun svensk uddannede, der uden videre kan tage arbejde på Bornholm og i resten af Danmark. De svenske uddannelser er forhåndsgodkendt af Danmark.

Dermed har Bornholm kun Sverige at se til, hvis det handler om at få besat ledige stillinger i for eksempel ældreplejen i en fart ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft.

Den besked blev kommunalbestyrelsens socialudvalg og erhvervs-, bolig- og beskæftigelsesudvalg præsenteret for i starten af ugen: Socialudvalget mandag og det nyoprettede erhvervsudvalg tirsdag.

"Når der er tale om social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, så vil det være i ganske få lande hvor det vil være relevant at kigge efter arbejdskraft i. Aktuelt er det faktisk kun Sverige, hvor der ligger en forhåndsgodkendelse af netop disse uddannelser, og hvor arbejdskraften således frit kan bevæge sig på tværs af landegrænser", fik politikerne her at vide af kommunens administration.

Kun for fem faggrupper har EU skabt det såkaldte erhvervspas, der gør det lettere for en borger for et andet EU-land at få sin uddannelse godkendt i Danmark. Almene sygeplejersker og fysioterapeuter er to af dem. De tre andre er farmaceuter, ejendomsmæglere – og bjergførere.

"Alle øvrige uddannelser skal søges individuelt, og her er ventetiden betragtelig, fra seks til tolv måneder og med eksempler på flere år."

Brug for pendlerboliger

Sagen er blevet undersøgt, fordi den tidligere kommunalbestyrelse besluttede at gøre det på næstsidste møde i november sidste år.

Initiativet kom fra Dansk Folkeparti, der også bad om et forslag til, hvordan man kan finansiere en øget bornholmsk indsats for at skaffe arbejdskraft i de andre EU-lande. Det vil kommunens embedsværk dog gerne vente et år med at se på.

Det skyldes, at Bornholm i december gik med i et initiativ, som en række jyske kommuner og organisationen Greater Copenhagen i december har i gang for at hente arbejdskraft i EU-landene. Det projekt kører frem til april næste år.

Her og nu er der derfor kun Sverige at ty til. Også derfor deltog Bornholm og slog på tromme for ledige stillinger i først og fremmest ældreplejen, da Greater Copenhagen holdt jobmesse i Malmö i april.

Skulle det lykkes at trække svenskere til Bornholms ældrepleje, ser kommunens folk samtidig endnu et problem: De skal også have noget at bo i.

"Såfremt det lykkes at skabe en interesse blandt svenske sosu-uddannede, må man forvente, at de vil vælge at være pendlere. Her vil de for eksempel arbejde fire eller fem dage på Bornholm og i øvrigt opholde sig i deres hjem i Skåne. Såfremt Bornholms Regionskommune skal forvente større succes med denne tiltrækning, vil et vigtigt parameter være egnede og billige pendlerboliger", har politikerne også netop fået at vide.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.