Flere butikskæder vil bygge i Rønne

Flere butikskæder vil bygge i Rønne
En kæde sigter mod en 1.900 kvadratmeter stor butik ved siden af Ilva. Arkivfoto: Nanna Krogh
NYHED | 12. SEP 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
12. SEP 2023 • 15:30

Regionskommunen har modtaget konkrete henvendelser fra to kæder, der ønsker at bygge boksbutikker i området omkring Åkirkebyvej.

Mens købelystne bornholmere venter på, at Elgiganten og Biltemas planer om at bygge butikker i Rønne bliver realiseret eller opgivet, kan de spekulere på, hvilke andre landsdækkende kæder der er på vej til Bornholm. På sit møde onsdag skal økonomi- og planudvalget i hvert fald behandle en sag om planlægning for store butikker i Rønne. Den konkrete anledning er, at to butikskæder har henvendt sig til regionskommunen med hver sit ønske om at bygge en ny stor udvalgsvarebutik på grunde, de ejer. Det fremgår af dagsordenen.

Grundene ligger i erhvervsområdet omkring Åkirkebyvej og Industrivej i Rønne, hvor de to kæder ønsker at bygge butikker på henholdsvis 1.900 og 2.600 kvadratmeter. Der er tale om såkaldte boksbutikker, som ifølge sagsfremstillingen ikke kan indpasses i Rønnes centrum. Den mindste af de to butikker ønskes opført ved siden af Ilva, og den større butiksbygning ønskes opført ved siden af Jem & Fix.

Det fremgår ikke, hvilke kæder det drejer sig om, men der står, at regionskommunen ikke umiddelbart kan imødekomme ønskerne, da byggegrundene ligger i et område, som er udpeget til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Det vil sige varegrupper, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, for eksempel biler, byggematerialer og møbler.

En ændring af kommuneplanen kan dog bane vej for butikkerne. Der ligger et forslag om at ændre bestemmelserne, så området i stedet for butikker med særligt pladskrævende varer bliver for butikker, der er så store, at de ikke kan indpasses i bymidten.

Lettere for nogle butikker

Kommunens direktør indstiller, at politikerne sende et forslag til en sådan justering af kommuneplanen i offentlig høring. Hvis de følger indstillingen, anbefaler embedsværket, at kommunen samtidig ændrer reglerne, så området bliver forbeholdt udvalgsvarebutikker på mindst 1.500 og maksimalt 5.000 kvadratmeter, der ikke primært sælger beklædning. Det skal sikre, at tøjbutikker og andre mindre udvalgsvarebutikker fortsat skal ligge i Rønnes centrum, hvor en tæthed af sådanne butikker både gavner de enkelte butikker og understøtter et levende miljø i de centrale dele byen.

Da kommunen i 2020 indkaldte ideer og forslag til aflastningsområdet, blev der foreslået en minimumsstørrelse på butikkerne på 2.500 kvadratmeter, men nu foreslår kommunens administration, at minimumsstørrelsen fastlægges til 1.500 kvadratmeter. Det skyldes, at det ifølge administrationen er muligt at sondre mellem butikstyper og dermed sikre, at tøjbutikker ikke lokaliseres i aflastningsområdet, da de er vigtige for at opretholde en levende bymidte. Til gengæld vil en minimumsstørrelse på 1.500 kvadratmeter gøre det lettere for butikker med udstyr til eksempelvis hus, have og bil at etablere sig i Rønne, selvom deres størrelse ikke kan indpasses i bymidten. Administrationen nævner i den forbindelse, at Jem & Fix-butikken er på knap 1.500 kvadratmeter overdækket butiksareal.

Da sagen var oppe i natur-, miljø- og planudvalget, kunne Enhedslistens medlemmer ikke støtte indstillingen, da de ønsker, at opretholde en minimumsstørrelse på 2.500 kvadratmeter for ikke at underminere igangværende indsatser for at skabe en levende bymidte i Rønne.