Vi vil gå i tættere dialog med vores studerende

SYNSPUNKT | ABONNENT | 25. FEB 2023 • 06:38
Af:
Michael Huss Svejstrup
områdechef
Innovation
Teknologi
Cphbusiness
Line Louise Hansen
uddannelsesdirektør
Cphbusiness
SYNSPUNKT | ABONNENT
25. FEB 2023 • 06:38

Vi er klar over, at den hybride undervisningsform ikke altid fungerer helt så godt, som hverken ren online undervisning eller tilstedeværelsesundervisning, men den kan i disse tilfælde være nødvendig.

 

Lørdag den 18. februar bragte Bornholms Tidende et synspunkt, hvor datamatikerstuderende Sebastian Larvad blandt andet kritiserede uddannelsens brug af hybrid undervisning.

Vi er kede af den oplevelse, Sebastian har og har haft. Det er vores mål, at så meget undervisning på Bornholm som muligt er med fysisk tilstedeværelse, altså med en underviser i klasselokalet på Bornholm.

Datamatikeruddannelsen er opbygget sådan, at de studerende følges meget ad på uddannelsens tre første semestre, mens fjerde semester er bygget op som et helt valgfagssemester.

Det betyder, at der på fjerde semester er færre studerende, der skal undervises samtidig i det samme valgfag. De studerende fordeles på de selvvalgte valgfag sammen med de studerende i Lyngby, og derfor er vi nødt til at tage hybrid undervisning i brug.

Vi er klar over, at den hybride undervisningsform ikke altid fungerer helt så godt, som hverken ren online undervisning eller tilstedeværelsesundervisning, men den kan i disse tilfælde være nødvendig.

Vi er helt enige i, at man som uddannelsesinstitution skal kunne sikre trivsel og kvalitet i alle uddannelsestilbud. Det mener vi, at vi kan – og vi evaluerer hele tiden løbende – men der er også forhold ved at drive uddannelse for færre studerende, som ikke er til at komme udenom.

Det skal selvfølgelig ikke gå ud over kvaliteten, og i den kommende tid vil vi gå i tættere dialog med vores studerende for at sikre en god oplevelse for alle.