Bekymrende udvikling på datamatikeruddannelsen

SYNSPUNKT | ABONNENT | 18. FEB 2023 • 11:32
Af:
Sebastian Larvad
Holger Lundgrens Vej 97
Rønne
SYNSPUNKT | ABONNENT
18. FEB 2023 • 11:32

De dygtige undervisere, som vi havde det første år, blev langsomt pillet af opgaven, og man valgte i stedet en online-løsning, der kun har forværret studielivet.

 

Jeg læser i øjeblikket til datamatiker på 4. semester på Campus Bornholm.

Som en af de studerende, der har valgt at tage en videregående uddannelse på øen, er jeg bekymret over den nuværende situation og vores ambition om at skabe bedre forhold for dem, der vælger at læse videre på øen eller rejser hertil for at studere.

Jeg har derfor valgt at dele min personlige oplevelse i håb om at bringe en række historier og perspektiver frem i lyset, som ellers ville forblive overset. Jeg kan naturligvis ikke udtale mig om, hvordan det står til i andre uddannelsesorganisationer, og om der har været lignende scenarier, og derfor italesætter jeg kun et forløb, jeg har erfaret indenfor CPH Business.

Da jeg startede på 1. semester, var der utrolig god stemning og en fantastisk energi fra de lærere, der underviste.

Man kunne tydeligt mærke, at de havde et brændende ønske om at lære fra sig, både inden for og uden for undervisningen, hvilket har været meget berigende for mig.

Desværre har jeg også oplevet, at Bornholm i den efterfølgende tid er blevet betragtet som et område, hvor man kunne spare ressourcer.

De dygtige undervisere, som vi havde det første år, blev langsomt pillet af opgaven, og man valgte i stedet en online-løsning, der kun har forværret studielivet, da man sjældent ser sine medstuderende og ikke har direkte kontakt til underviseren.

Man har fra organisationens side valgt en 'hybrid' undervisningsform, som på papiret kan lyde smart og effektivt, da man kan undervise flere på samme tid – i praktisk fungerer det bare ikke.

Det vil altså sige, at en lærer både skal undervise studerende, der er fysisk tilstede samtidig med studerende online.

Hvis man som ansvarlig for planlægningen af studieforløbet ikke kan se, at det er problem, burde man lave supervision på undervisningsformen for at få en forståelse for, hvor meget det egentlig nedgraderer udbyttet af læringen, når man skal sidde alene hjemme og kigge på en skærm hele dagen af undervisning, der foregår et andet sted.

På Bornholm ser vi desværre en udvikling, hvor onlineundervisning bliver standarden, og hvor administrative beslutninger fra centraliserede organisationer skaber udfordringer for de studerende på øen. Resultatet er tomme lokaler på campus, dårligere undervisning og nedsat trivsel for de studerende.

Decentraliseringen af uddannelser har været et fokusområde i Danmark de seneste år. Men det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne også har evnerne til at skabe den nødvendige trivsel og kvalitet, som matcher andre studiesteder i landet.

Uddannelse er mere end blot læring af viden og færdigheder – den bør også tage hensyn til menneskelig udvikling.