Vi skal kæmpe for ligestilling i EU

SYNSPUNKT | ABONNENT | 7. JUN 2024 • 07:00
Af:
Tina Christensen
Næstformand for 3F & Marianne Vind
kandidat til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet
SYNSPUNKT | ABONNENT
7. JUN 2024 • 07:00

Skribenterne mener, at EU er vigtig i kampen for ligestilling på flere områder.

Siden 1978 har EU spillet en afgørende rolle i at fremme ligestilling, hvilket har haft en betydelig indflydelse på hele Bornholm og resten af Danmark.

Selvom EU kan virke fjern, så har EU's direktiver hjulpet os med at implementere ligestillingspolitikker, som har ført til væsentlige ændringer i vores samfund. Disse ændringer kan ses både i butikkerne i Rønne, på Campus Bornholm og hos store firmaer.

Der er stadig meget arbejde foran os, men EU's initiativer giver os et solidt grundlag for at skabe reelle forandringer.

Løntransparens

Et af de mest betydningsfulde skridt, EU har taget i den seneste mandatperiode, er indførelsen af løngennemsigtighedsdirektivet.

Løngennemsigtighed er et afgørende redskab i kampen for ligeløn. Det kan afsløre uretfærdige lønforskelle og tvinge arbejdsgivere til at rette op på ulighederne. Kvinder tjener i gennemsnit 13% mindre end mænd og har 30% mindre opsparing til pension. Dette direktiv, sammen med barselsdirektivet, er essentielle for at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder og sikre mere retfærdige pensionsindbetalinger.

Løntransparens er essentielt for ligestillingen. Vi skal have åbenhed og gennemsigtighed omkring lønnen, så kvinder kan dokumentere deres lønefterslæb. Derudover skal virksomhederne forstå, at ligeløn for lige arbejde er helt nødvendigt i en tid, hvor arbejdskraft er en mangelvare. Problemet med et stort løngab findes i størstedelen af EU, og derfor skal vi hjælpe hinanden med at nå målet.

LGBTQ+ og barsel

Et vigtigt skridt er at sikre, at forskellige former for forældreskab anerkendes på tværs af grænser i EU.

Polen er blevet trukket i deres EU-støtte på grund af deres LGBT-frie zoner, hvilket viser, at ligestilling og retten til at elske hvem man vil, er centrale EU-værdier. I dag anerkender flere lande ikke titlerne som medmor eller medfar, hvilket skaber problemer for familier, der flytter mellem EU-lande.

EU’s nye orlovsdirektiv er en oplagt mulighed for at skabe større ligestilling - ikke kun mellem mænd og kvinder, men også for regnbuefamilier og soloforældre. Hidtil har det haft store økonomiske konsekvenser for kvinder at blive forældre, i forhold til løn, pension og karrieremuligheder. Med den øremærkede barsel håber vi, at dette gab vil blive mindre.

Det er afgørende, at det bliver normalt for mænd at tage barsel. Selvom EU har begrænsninger i, hvor meget de kan blande sig i nationale forhold, er det vigtigt, at EU sætter fokus på løn- og pensionsspørgsmål og skubber til de nødvendige diskussioner.

Derudover skal vi arbejde for strammere regler, som sikrer ligestilling for etniske minoriteter, LGBTQ+ samfundet, mennesker med handicap og andre marginaliserede grupper – vi vil ikke acceptere nogen form for diskrimination i EU.

Stem på søndag

Gå ned og stem til EU-valget, så vi kan få arbejdet gjort. Husk at sætte dit kryds for ligestilling i EU.