Tag hovedet ud af skraldespanden

Tag hovedet ud af skraldespanden
LEDER | ABONNENT | 27. SEP 2022 • 05:30
LEDER | ABONNENT
27. SEP 2022 • 05:30

Skraldefarcen kræver dialog og åbenhed. Det skylder vi hinanden for at få en ordentlig løsning.

Der ligger en tragedie af skrald udover hele Bornholm. Endnu ligger den ikke i gaderne men i ånden over dem. Ingen på øen er i disse dage i tvivl om, at skraldet presser sig på.

Dobbelt pris for sortering – uden sortering, mistet lokal opgave hos Fugato, hver fjerde husstand har modtaget trusselsbrev om ingen afhentning og fuld betaling, momsen ligger på regningen, selvom EU fastslår, man ikke må, og hundreder af ukendte skraldeøer skal inden årets udgang placeres midt i vores byer, selvom der endnu ikke er sendt ansøgninger til Byg.

Vi er meget langt fra at overholde EU's krav om skraldesortering her til øs.

Fredag rykkede vi et skridt længere væk fra den klimavenlige affaldshåndtering, da det sjællandske firma HCS med mange konflikter i lasten for første gang kommunikerede med Bornholm og erklærede, at de ikke kommer til at overholde deres kontrakts frist om senest den 27. november at starte affaldssorteringen på Bornholm.

Selskabet har indtil nu fået 100 procent betaling for fuld skraldesortering men har leveret skraldeafhentning gennem Fugato uden sortering. Den løsning kostede bornholmerne det halve i 2021. Vi har ikke set en eneste ny skraldebil på Bornholm, og vi har ikke fået et eneste stykke skrald sorteret for vores dobbelte betaling, og det får vi heller ikke frem til 27. november. Kontrakten mellem HCS og Bofa rummer en beskrivelse af, at selskabet kan sættes ned til 70 procent betaling, hvis de ikke leverer. Men Bofa har indtil nu betalt 100 procent for løsningen.

De fleste bornholmere er optaget af at sortere affald, bevare byerne pæne, få hentet deres affald og ikke betale for noget, de ikke får. Tidende har kæmpet for at bringe relevant viden frem om sagen. Men både HCS og specielt Bofa, der står som kontraktpartner med HCS for Bornholm, har valgt at være tavse og undlade at gøre os kloge på, hvad logikken bag den fulde betaling, de hemmelige skraldeøer, den sene ansøgning, den manglende sortering og de 5.000 trusselsbreve egentlig er.

For en borger, der betaler sin skattebillet og dermed også skraldesorteringen, er det uforståeligt, hvad der sker og endnu mere mystisk, at skraldedirektør Jens Hjul-Nielsen ikke står frem og forklarer sin og selskabets rolle men indtil nu har stukket hovedet i skraldespanden.

Vi vil meget gerne tro det bedste om jer, og vi skal have fundet en holdbar løsning for Bornholm. Men det kræver, at I vil deltage i den offentlige debat og give borgerne de nødvendige informationer om sagen. Tidende lægger gerne øre og spalter til svar på de mange relevante spørgsmål, så vi kan sortere skraldet – sammen om Bornholm.