Gravgaard: Overvågning på Bornholm – Er det prisen værd?

Gravgaard: Overvågning på Bornholm – Er det prisen værd?
LEDER | 16. FEB 2024 • 05:30
LEDER
16. FEB 2024 • 05:30

Nødvendighed og effekt af tryghedskameraer skal vurderes nøje.

Bornholm har i de seneste to år været vidne til en øget overvågning i offentlige rum. Seks tryghedskameraer er blevet installeret i Rønne, dels som et led i en landsdækkende tryghedspakke fra daværende justitsminister Nick Hækkerup, der proklamerede, at mere overvågning var mere frihed. Målet var at øge trygheden og hjælpe politiet i efterforskninger. Men efter to år med overvågninger er spørgsmålet nu: Er denne overvågning virkelig nødvendig, og opvejer dens fordele de indskrænkninger, den giver i borgernes privatliv og frihed?

Vicepolitiinspektør Allan Bredahl fra Bornholms Politi kan overfor Tidende ikke påvise en klar præventiv effekt af kameraerne. Overvågningen har været en hjælp. Men om den har gjort en forskel i kriminaliteten foran de seks overvågende linser, kan ordensmagten ikke sige.

Dette efterlader os med en bekymrende konklusion: Overvågning af borgerne foregår, men dens effektivitet og berettigelse er tilsyneladende tvivlsom. Hvorfor fortsætte en praksis, hvis positive indflydelse ikke klart kan dokumenteres?

Det er vigtigt at huske, at overvågning i det offentlige rum berører fundamentale spørgsmål om privatliv og frihed. Hver gang et kamera opsættes, sker der en afvejning mellem individets ret til privatliv og samfundets behov for sikkerhed. Denne balancegang kræver gennemsigtighed og bevis for, at overvågningen rent faktisk bidrager positivt til samfundet. Det bevis findes p.t. ikke, og nu har overvågningen stået på i to år.

Bornholms Politi og de ansvarlige politikere må tage denne problematik alvorligt. Er det værd at opretholde en omfattende overvågning, når dens præventive effekt ikke klart kan demonstreres?

Vi vil nødig sammenligne os med de langt mindre frie samfund som Kina, hvor overvågningskameraerne i den grad snurrer og formentlig skaber stor tryghed men på bekostning af borgernes frihed.

Med politiets uklare melding er det tid til, at vi tager en kritisk diskussion omkring brugen af overvågningskameraer i det offentlige rum. Overvågning bør kun finde sted, hvor det klart kan dokumenteres, at det tjener et større formål og bidrager positivt til samfundets sikkerhed og tryghed.

Socialdemokratiet, der er hovedarkitekt bag denne overvågning, og stadig besidder justitsministerposten bør tage initiativ til en ny debat om den udfordrende overvågning.