Gravgaard: Nøglen til succes er helårsjob

Gravgaard: Nøglen til succes er helårsjob
LEDER | 24. FEB 2024 • 05:30
LEDER
24. FEB 2024 • 05:30

Bornholms Regionskommune mangler i den grad penge, og de sociale udgifter vokser.

Debatten har taget godt fat om kommunens rådne økonomi. Pengene er fosset ud af kommunekassen. Tidligere borgmester Thors har forgæves forsøgt at råbe kommunalbestyrelse og administration op. Kasseniveauet daler, og de fleste budgetter overskrides. Alligevel har borgmester Trøst, administrationen og økonomiudvalget alle på deres egen måde ladet os vide, at det nok skal gå. De ansvarlige løfter dog ikke sløret for hvordan. Vi har kun fået et: ”Vi tror, vi holder budgetterne denne gang, så det skal nok gå”.

Men budget efter budget er blevet sprængt siden kommunalvalget, og det tegner ikke til, at kommunalbestyrelsen har tænkt sig at ændre kurs.

Det skal dog nævnes, at borgmesteren har fundet den tidligere kommunaldirektørs mærkesag frem om at hæve kassebeholdningen og arbejde med to-årige budgetter for at få mere ro og styring.

Set udefra virker det helt skørt, at kommunalbestyrelsen kun opdateres fire gange om året med budgetopfølgning. Der er meget få ledelser i det private erhvervsliv, der tør køre butikken med bind for øjnene i tre måneder ad gangen. Når bindet tages af, plejer en ny budgetoverskridelse også at vise sig i kommunen.

Derfor er det glædeligt, at Socialdemokratiet er kommet med et bud på målsætninger for økonomisk genoprejsning. Dansk Folkeparti har spydigt kaldt planen for ’kejserens nye klæder’, fordi de konkrete elementer i stor grad mangler.

I stedet for at kaste med H.C. Andersen-spydigheder burde partierne være sig ansvaret bevidst og tage hul på nogle af de tungere beslutninger for at omlægge kommunens økonomi.

Bornholm er socioøkonomisk en katastrofe med rekordhøje og voksende sociale udgifter. De kan kun ændres gennem omlægninger og investeringer, som koster endnu mere.

Kommunen har meget forsimplet to indtægter: 1) Støtte fra staten og andre kommuner og 2) kommuneskat. En meget stor del af turistindustrien er sæsonarbejdere og betaler ikke kommuneskat, fordi de ikke er tilmeldt folkeregisteradresse på Bornholm i efteråret, hvor det afgøres i hvilken kommunen hele ens årsindtægt skal beskattes.

Skal der for alvor ske noget godt for Bornholms økonomi, skal der derfor flere helårsbeskæftigede med folkeregisteradresse i efteråret på Bornholm. De betaler nemlig landets tredjehøjeste kommuneskat for hele deres årsindkomst til kommunen, og det betyder noget for vores økonomi.

Her er turismen suverænt den sværeste sektor at skabe helårsjob i, mens handel, industri, byggeri og kommunen selv bidrager med langt mere direkte indtægter til kommunekassen.

Det eneste seriøse alternativ til flere skatteindtægter er mere støtte fra statskassen, der bugner endnu mere end listerne med sociale opgaver her på øen.

Kommunalbestyrelsens opgave er derfor gennem sammenhold om Bornholm at skabe nye helårsarbejdspladser i stedet for at strides om eventyr.