Gravgaard: Anonymiteten er vigtig i et tæt samfund

Gravgaard: Anonymiteten er vigtig i et tæt samfund
LEDER | 16. NOV 2023 • 05:30
LEDER
16. NOV 2023 • 05:30

I 5. afsnit er kommunen ændret til lovgiverne, da det er loven, der skal ændres for at sikre anonymiteten. 

Det er helt uholdbart, at man som anonym borger bliver registreret, når man henvender sig.

På Bornholm er vi stolte af vores tætte samfund, hvor hele øen er naboer og i stor grad kender hinanden og ofte deler en dyb følelse af fællesskab. Men denne nærhed kan også føre til en følelse af ubehag, når det kommer til at rapportere mulige overtrædelser af loven. Især når det handler om brud på bopælspligten, en sag der berører mange på øen.

For nylig har vi set eksempler på, at borgere, der har ønsket at forblive anonyme ved anmeldelse af sådanne sager, har fået deres identitet afsløret. Det er dybt problematisk. Anonymitet i sådanne tilfælde er ikke kun en ret, men en nødvendighed for at beskytte individer, der bidrager til opretholdelsen af loven og orden i vores samfund.

Vores egen erfaring her på Bornholms Tidende viser, hvor vigtig beskyttelsen af kilder er. Uden garanti for anonymitet ville mange vigtige historier forblive ufortalt. Det er essentielt, at borgere føler sig sikre, når de bidrager til retfærdigheden, især i mindre samfund, hvor "alle kender alle".

Det er opmuntrende at se, at kommunen anerkender problemet og rådgiver borgere om, hvordan de kan forblive anonyme. Men dette er kun et første skridt. Der skal en stærkere og mere systematisk tilgang til for at sikre, at borgernes ønsker om anonymitet respekteres fuldt ud og ikke lagres til parternes aktindsigt. Det er ikke nok at anbefale, at man lægger en brun konvolut i borgerservice postkasse uden fingeraftryk

Det er afgørende, at vi på Bornholm kan stole på vores systemer og de, der administrerer dem. Tillid er kernen i vores samfund og hovedårsagen til, at vores velfærdsstat er blandt verdens bedste. Uden tilliden, risikerer vi at underminere selve fundamentet for vores fællesskab. Lovgiverne må genoprette denne tillid og sikre, at borgernes rettigheder til anonymitet ikke blot er en formalitet, men en realitet.

Som et samfund skal vi stå sammen om at beskytte de svageste blandt os, herunder dem, der risikerer deres eget omdømme for at gøre det rigtige. Det er vores ansvar at sørge for, at disse stemmer bliver hørt og beskyttet. Kun på denne måde kan vi sikre, at Bornholm forbliver et sted, hvor retfærdighed og fællesskabsånd går hånd i hånd.