Gravgaard: Ældreplejens lille skridt i den rigtige retning

Gravgaard: Ældreplejens lille skridt i den rigtige retning
LEDER | 1. FEB 2024 • 05:30
LEDER
1. FEB 2024 • 05:30

Regeringens ældreudspil er en begyndelse, men langt fra nok.

Regeringens nylige udspil om ældreplejen signalerer en anerkendelse af det komplekse og udfordrende ældreområde. Det er en positiv udvikling at se regeringen tage fat på dette sværre område. Drømmen om at flytte fokus fra administration til direkte nærvær og service, samt at vise tillid til både medarbejdere og borgeres feedback, er et godt skridt i den rigtige retning. Disse forandringer er nødvendige for at forbedre kvaliteten af ældreplejen og styrke de ældres dagligdag med de nuværende ressourcer. Men det er langt fra nok til at løse vores udfordringer på området.

Men når realiteten er, at regeringens plan kun tilfører en milliard kroner til hele landet om året, bliver det hurtigt tydeligt, at de gode intentioner ikke matcher de faktiske behov. For Bornholm betyder dette en tilførsel på cirka syv til ti millioner kroner ekstra om året – langt fra tilstrækkeligt, når man ser på de seneste års besparelser på området. I 2024 bruger kommunen 429 millioner kroner på ældre. Selvom hvert eneste ekstra sæt hænder er en hjælp, er det tydeligt, at regeringens planer ikke vil gøre en mærkbar forskel.

De seneste år har ældreplejen på Bornholm lidt under massive budgetnedskæringer, og med en stigende andel af ældre borgere, er behovet for yderligere ressourcer akut. Regeringens udspil, der er et skridt i den rigtige retning, er ikke i nærheden af at imødekomme disse behov. Hensigtserklæringer om helhedspleje og mindre kontrol er positive, men de må ledsages af tilstrækkelige midler for at kunne realiseres effektivt.

Det er essentielt, at vi anerkender værdien af at investere i vores ældre borgere. De udgør en fundamental del af vores samfund, og det er vores ansvar at sikre, at de får pleje og omsorg. Regeringens udspil er et skridt på vejen, men det er kun begyndelsen. Vi må fortsætte med at presse på for yderligere investeringer og reformer, der kan sikre en værdig og kvalitetsrig ældrepleje.

I sidste ende er det en investering i vores fælles fremtid. At sikre god ældrepleje er ikke kun en tjeneste til vores nuværende ældre, men et løfte til kommende generationer om, at vi værdsætter og tager hånd om dem gennem hele livet. Det kan gøres med mindre minuttyrani, flere penge og ny arbejdskultur, hvor vi kommer det massive sygefravær til livs.

Bornholm, ligesom resten af Danmark, fortjener en ældrepleje, der matcher de behov og udfordringer, vi står over for. Regeringens udspil er en begyndelse, men der er brug for meget mere for at nå dette mål.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning