EU skal sørge for et giftfrit og bæredygtigt miljø

EU skal sørge for et giftfrit og bæredygtigt miljø
Arkivfoto: Jacob Jepsen
KOMMENTAR | ABONNENT | 20. MAJ 2024 • 15:30
Af:
Andreas Grosbøll
kandidat til Europa-Parlamentet for SF
KOMMENTAR | ABONNENT
20. MAJ 2024 • 15:30

Bæredygtighed skal være grundlaget for vores økonomi og industri, mener europaparlamentskandidat, Andreas Grosbøll.

Egentligt burde det være omvendt: I dag er det sådan, at bæredygtighed er en undtagelse fra den produktion, der belaster miljøet. Det kan siges så firkantet, at industrien tjener færre penge, hvis de ikke samtidig forurener.

SFs krav til EUs industripolitik skal bringe tingene i rette orden: Bæredygtighed skal være grundlaget for vores økonomi og industri. Vi skal investere mere i forskning og udvikling af nye, grønne teknologier, hvilket samtidig skal føre til europæisk uafhængighed af de stater, hvis økonomi vi ikke ønsker at støtte.

SF ser gerne, at der bliver givet gunstigere vilkår for de europæiske iværksættere og små virksomheder, der skaber grundlaget for grøn omstilling og nye arbejdspladser på tværs af Europa, og vi vil samtidig arbejde målrettet på at styrke faglærtes kompetencer indenfor grøn omstilling i forbindelse med både uddannelse og efteruddannelse. Sådan kan de nødvendige, faglige forudsætninger for omstillingen tilvejebringes.

På den måde etableres en sammenhængende politik på tværs af de forskellige niveauer i produktionen, hvor både forskning og udvikling, virksomhederne, der skal omsætte den nye viden, og de medarbejdere, der skal producere varerne, prioriteres og styrkes.

Tillige hermed arbejder SF for, at EU-Kommissionen implementerer den ambitiøse Kemikaliestrategi fra 2020 og hurtigt får gennemført en revision af REACH, EU’s kemikalielovgivning, til gavn for mennesker og miljø. Vi vil sikre sunde hav- og vandmiljøer og en bæredygtig, europæisk fiskeripolitik i modsætning til i dag.

I SF kæmper vi for en giftfri og cirkulær økonomi med styr på affald- og plasthåndtering og strengere krav til producenter i forhold til genanvendelse, genbrug, reparerbarhed og producentansvar samt en indsats for at begrænse EUs globale forbrugsbaserede klimagas- og ressourceaftryk. SF mener, det skal være nemmere for os som privatpersoner at tage klimabevidste valg. Vi bakker derfor op om en fælleseuropæisk indsats imod greenwashing. Vi vil også kæmpe for øgede krav til produkters holdbarhed og for at styrke muligheden for at få repareret produkter.

Gennemførelsen af SFs ambitiøse politik på det her områder kommer ganske givet til at kræve statsstøtteordninger, der honorerer de indsatser, som styrker miljødagsordenen. For at dette ikke skal udvikle sig til protektionisme, skal ordningerne være midlertidige, i tråd med WTO-reglerne og kun gå til reelt grønne investeringer.

Samtidig ønsker vi, at pengene kommer fra allerede eksisterende statsstøtteordninger, der understøtter klima- og miljøskadelige projekter, for såvel at lukke denne kilde som for at styrke miljø- og klimaindsatsen. Derved bliver effekten dobbelt.