Debat: Socialdemokrat advarer mod at sænke byggetempoet

Debat: Socialdemokrat advarer mod at sænke byggetempoet
Claus Larsen-Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, ønsker flere boliger på Bornholm. Arkivfoto: Jacob Jepsen
LÆSERBREV | BORNHOLM | ABONNENT | 12. JAN 2022 • 19:45
Af:
Claus Larsen-Jensen
medlem kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet
LÆSERBREV | BORNHOLM | ABONNENT
12. JAN 2022 • 19:45

Claus Larsen-Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, ser positivt på de mange planer om boligbyggerier, der er i øjeblikket på Bornholm.


Hvis vi på Bornholm skal tiltrække arbejdskraft og indbyggere, så skal vi have flere boliger. Boliger, som folk, der pt. ikke kan rykke teltpælene helt op ovre af hensyn til familie og andet, men som for at kunne passe deres arbejde på Bornholm, skal have en bolig på Bornholm, men ikke her og nu kan flytte deres folkeregisteradresse.

Vi skal også have boliger til dem, der lige skal se, om de vil Bornholm i forbindelse med et job.

Vi skal have boliger til dem, der bor her, men som gerne vil have en moderne bolig, eller skifte type bolig.

Vi har brug for mange typer af nye boliger til unge, ældre, lejeboliger, ejerboliger osv.

Det har været og er en stor debat på Bornholm, og indtrykket har ofte været, at der ikke er sket noget på området.

Men det er faktisk ikke rigtigt. Som det ser ud nu, så er der godt gang i  byggerier og planlægning af kommende boligbyggerier. I alt 620 boliger i Rønne, Svaneke og Nexø er på vej og byggerier andre steder ventes efterfølgende. Det er faktisk ikke så ringe endda. Det er en overlevering fra det tidligere til den nuværende kommunalbestyrelse. 620 boliger er et godt udgangspunkt for den ny kommunalbestyrelse.

Det er kommercielt interessant for byggefirmaer m.fl. at bygge – ikke bare i Rønne, men også i andre af byerne. Der er godt gang i salg af tomme boliger, som i resten af landet. Derfor er der gang i byggeriet af boliger, hvad vi skal glæde os over. Kan man ikke hente de penge ind en nybygget bolig  koster, så bygges der ikke. De mindre bysamfund kan endnu ikke opfylde disse kriterier, men det kan komme, så vi også kan få gang i boligbyggeri dér, og understøtte lokalsamfundene. Det vil være rart med udvikling på hele øen.

Lige nu og fremadrettet vil det stille krav til firmaer og håndværkere, for der skal være tid og håndværkere til at bygge. Derfor kunne det være fristende at sænke tempoet fremadrettet med planer for nye boliger. Det vil jeg advare imod

Claus Larsen-Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Lige nu og fremadrettet vil det stille krav til firmaer og håndværkere, for der skal være tid og håndværkere til at bygge. Derfor kunne det være fristende at sænke tempoet fremadrettet med planer for nye boliger. Det vil jeg advare imod, fordi: 1) Vi kan kun få bygget flere boliger, hvis der, som nu, er et marked for det. 2) Det tager tid at skaffe nok grunde, planlægge, byggemodne, og 3) de boliger, der nu er i gang, opfylder ikke behovet. Men det presser på for arbejdskraft til opgaven.

Vi skal have Regeringen til at sikre Bornholm penge til de 8-10 procent, kommunen skal betale til alment byggeri. Vi skal i Kommunalbestyrelsen gå efter at tempoet holdes, finde nye grunde, få planlægning og byggesagsbehandling på plads, og tiltrække almene boligselskaber og byggefirmaer/investorer, som gerne vil investere på Bornholm.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.