Bibliotekskultur er også for børn og unge!

KOMMENTAR | ABONNENT | 5. JUN 2024 • 19:00
Af:
Sanne Bloch
Gudhjem
Naturpædagog
efterlønner
KOMMENTAR | ABONNENT
5. JUN 2024 • 19:00

Debattøren understreger vigtigheden af nærheden i den nuværende biblioteksstruktur.

Børnene og deres forældre har ikke været en særlig tydelig del af bibliotekernes strategidebat.

Transporttid presser en hverdag med travlhed

Det er svært at gå ind i en proces om de bornholmske bibliotekers strategi og fornyelse, hvis det sker på betingelse af nogle små bibliotekers lukning!

Det er faktisk helt hen i vejret.

I debatten har der været fokus på hvordan de ældre (især dem uden bil), vil få det vanskeligt med transport til Rønne for at opleve et biblioteksmiljø. Det vil helt klart være et stort tab for ældre i Svaneke og Gudhjem.

Det er det også for vores børnefamilier, (børn, unge, forældre og bedsteforældre sammen med deres børnebørn) for de er et travlt folkefærd. Sjældent vil der være overskud til en lang transport til Rønne. Gudhjem og Svaneke har fået lukket deres kommunale skoler, hvor lang transporttid er en af konsekvenserne for at gå på en kommunal skole - er det rimeligt at vores biblioteker også skal lukkes?

Børn og unge har brug for bøger

Vi har netop for nylig hørt de kedelige nyheder der handler om børns ringe læseegenskaber. Der er god mening i at gå på biblioteket og at have en bog i hænderne fremfor skærmenes almægtighed, der umiddelbart er en nem fristelse.

”Børn ved godt hvad de umiddelbart har lyst til, men ikke altid hvad de har behov for” citat (Ivy Schousboe) Hvis børn og unge aldrig er blevet præsenterede for et bibliotek, så har de ikke muligheder for at vælge det til. At komme på vores lokale bibliotek er en lille opdagelsesrejse, hvor du ser opslag og bliver bevidst om en masse af Bornholms kulturelle tilbud. Du møder andre lokale og du kommer ind i et hyggeligt biblioteksrum.

Fri os fra rullende afhentningsstationer!

I de mange år undertegnede har arbejdet i Gudhjem Natur Børnehave brugte vi biblioteket som et kært besøgssted og destination, når det bornholmske vejr viser tænder.

Også fordi vores bibliotek er en lille varmestue som giver indblik i hvad et bibliotek er for noget. Der er blevet læst og kigget bøger, spillet spil, tegnet og besøget har dermed givet en fin læring om, hvordan børnene kan ”begå sig” når de er på biblioteket.

Som farmor har jeg hele vinterhalvåret haft hyggelige seancer med mit barnebarn på 7 år på vores lokale bibliotek. Han har tilmed vundet en konkurrence, og vundet en fin ”Gummi Tarzan” bog. Han insisterede også på at være medunderskriver på listerne om at være imod nedlæggelse af de små biblioteker - så en af underskrifterne er nok ugyldig da man vist skal være over 18 for at give sin mening til kende.

Lige nu er vi som borgere taknemmelige for at kommunen har givet os den mulighed og vist os den tillid, det er, at have et lille bibliotek, som faktisk kan benyttes det meste af døgnet. I Gudhjem er der synergi med vores ”universitet” ovenpå, som flittigt bliver brugt. Samtidige mødeaftaler gør at biblioteket også bruges som møderum. I kælderetagen er der vaske- og badefaciliteter for turisterne, som ikke kan undværes.

Nej til centralisering

Centralisering, hvor kun Rønne og Neksø bliver prioriteret, er den helt forkerte vej at gå, hvis vi ønsker at bevare helårslivet på HELE Bornholm!

Bevar de biblioteker som vi har nu og inddrag de lokale borgere i at tilføre nogle af de fine visioner der er i den aktuelle biblioteksstrategi - dog ikke på bekostning af de små biblioteker! Der kan sagtens udvikles kvalitetsstrategier i samarbejde med de lokale borgerforeninger i de nuværende lokale biblioteker til gavn for HELE Bornholm.

I håbet om et godt biblioteksborgermøde torsdag den 6. juni på Snorrebakken, hvor strategien skal implementeres.

Forhåbentlig helt uden at lukke de små biblioteker.