Alle signallamper blinker

Alle signallamper blinker
KOMMENTAR | ABONNENT | 7. SEP 2023 • 15:30
Af:
Anders Bak Mejlvang
Skanørvej 3
3700 Rønne.
KOMMENTAR | ABONNENT
7. SEP 2023 • 15:30

28 i elever i klasserne er som at tisse i bukserne for at holde varmen.

Jeg flyttede til Bornholm i 2019 og er kommunalt ansat på en bornholmsk folkeskole.

I dag har jeg læst to artikler på Tidende.dk, og jeg føler mig ærligt talt ikke optimistisk omkring fremtiden.

Først læste jeg, at sygefraværet i kommunen steg markant sidste år, og borgmester Jacob Trøst mener i den forbindelse, at ”kommunens ledelse først og fremmest skal have fokus på, at de ansatte trives i deres jobs.” Så langt så godt.

Senere på dagen læste jeg så at budgettet er færdiggjort, og i forbindelse med sammenlægningen af Rønne til ét skoledistrikt udtalte vores borgmester at ”det sparer ”nogle millioner”, fordi det bliver lettere at få 28 elever i flere klasser, det økonomisk mest optimale.”

Det er så kortsigtet en tankegang som noget kan blive. Det svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Vi kæmper med hastigt stigende mistrivsel i de danske folkeskoler, og Bornholm er bestemt ikke nogen undtagelse, tværtimod.

Når et barn mistrives, er det rigtig dyrt, hvis man ikke får vendt udviklingen hurtigt. Sociale indsatser er ikke gratis. Det er overførselsindkomst og sociale ydelser til unge som ikke kommer videre ind i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet heller ikke. Anbringelser har i efterhånden flere år været en kæmpe udfordring for regionskommunens budget. Vi er i stor mangel af sagsbehandlere, og flere af dem vi har, er ikke uddannet til det de laver. Vi har ganske simpelt slet ikke råd til at der skal 28 elever i klasserne. Folkeskolerne er i forvejen pressede og afskediger personale. Lærerne bliver nødt til at have bare minimalt af overskud og luft, hvis vi skal kunne bidrage til at vende udviklingen.

At fylde op til 28 i klasserne er at hælde benzin på bålet af mistrivsel, sygemeldinger og dårligt arbejdsmiljø for både børn, voksne og ledelse. Alle signallamper blinker stresssygemeldinger.

Det er muligvis det mest økonomisk optimale i budgetårene 2024 og 2025 at fylde 28 elever i klasserne. Men på den lange bane er det simpelthen så himmelråbende indlysende at det er med til at skubbe udviklingen i en helt forkert retning, dybere ind i den onde cirkel. Det MÅ dem der kun tænker i Excel da kunne forstå?